L3-banner-media

Odpustenie ubytovacích poplatkov v ŠD UKF

Vzhľadom na ozbrojený vojenský konflikt na Ukrajine pripravilo vedenie Univerzity Konštantína Filozofa rôzne formy pomoci študentom UKF, postihnutým touto situáciou. Jednou z foriem je aj odpustenie poplatku za ubytovanie za mesiac 03/2022 (marec) a za mesiac 04/2022 (apríl). Viac informácií o tom, ako o odpustenie poplatku požiadať a samotné tlačivo nájdete v príkaze rektora 5/2022.
Zahraničným študentom, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie spôsobenej vojenským konfliktom na Ukrajine a nie sú ubytovaní v Študentských domovoch UKF, ponúkame ubytovanie v internátoch UKF. Títo študenti si rovnako môžu požiadať o odpustenie ubytovacieho poplatku.
Pre bližšie informácie o voľných ubytovacích kapacitách kontaktujte Ubytovacie centrum UKF e-mailom na .
 
Uverejnené: 28. februára 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color