L3-banner-media

Univerzita úspešná v rebríčku URAP

Podľa rebríčka URAP (University Ranking by Academic Performance) je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre jednou zo šiestich najlepších slovenských vysokých škôl. URAP je turecký rebríček zostavovaný Inštitútom informatiky na Middle East Technical University. Primárne sa zameriava len na výskumný výkon vysokých škôl a hodnotí 2500 vysokých škôl sveta s najvyšším počtom publikácií, z ktorých zostavuje rebríček najlepších 2000. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa umiestnila na 1797. mieste. Viac informácií nájdete na: http://www.urapcenter.org.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo