L3-banner-media

Výsledok volieb dekana Filozofickej fakulty

V pondelok 28. marca bol Akademickým senátom Filozofickej fakulty UKF zvolený kandidát na funkciu dekana FF UKF. Stal sa ním prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
O 10.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Akademickej obce FF UKF v Nitre, na ktorom kandidát predstavil koncepciu rozvoja fakulty na obdobie rokov 2022 – 2026. Na zasadnutí sa zúčastnili viacerí hostia: prorektorka PhDr. Martina Pavlíková, PhD., prorektor doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., dekan FPVaI prof. RNDr. František Petrovič, PhD., a dekan PF doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.
Po prezentácii kandidáta nasledovala konštruktívna diskusia o možnostiach napredovania fakulty v nadchádzajúcom období. Popoludní sa následne uskutočnilo zasadnutie Akademického senátu FF UKF s jediným bodom programu – voľba kandidáta na funkciu dekana.
dekan martin hetenyi
Prof. PhDr. Martinovi Hetényimu, PhD., srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov a síl v ďalšej práci. Zvolený kandidát sa ujme svojej funkcie po vymenovaní rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Text: Mgr. Ervín Weiss, PhD. – predseda AS FF UKF
Foto: Ing. Marián Mancír
 
Uverejnené: 1. apríla 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove