L3-banner-media

Zorganizovali Aprílový lingvistický workshop

Na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UKF sa 21. a 22. apríla 2022 konal Lingpril – Aprílový lingvistický workshop. Katedra v online priestore privítala tri zahraničné hostky: Elizabeth Peterson (University of Helsinki, Fínsko) s workshopom o pragmatických výpožičkách z angličtiny do fínčiny, Fransinu Stradling (University of Huddersfield, Spojené kráľovstvo), ktorá naučila účastníkov pracovať v systéme Wmatrix 5 za účelom korpusovej lingvistickej analýzy, a Heini Kallio (University of Turku, Fínsko) sa podelila o skúsenosti z analýzy prozódie reči. Štvrtý workshop viedol vedúci katedry Štefan Beňuš, ktorý predstavil spoluprácu s doktorandkou Joannou Kruyt a voviedol účastníkov workshopu do metodiky výskumu rečového prispôsobovania sa pri deťoch s autizmom.
LINGPRIL
Hlavným cieľom Lingpril-u je voviesť študentov do aktuálnych lingvistických tém a zároveň ich inšpirovať k vlastnému bádaniu. Lingvistika sa niektorým môže javiť ako uzatvorená disciplína predpisujúca pravidlá používania jazyka. Po preniknutí do jej hĺbky však zisťujeme, že otvára nádherné okno do ľudskej mysle. Ústrednými otázkami workshopu sú: “Ako?” a “Prečo?”. Prečo je lingvistika zaujímavá a ako k nej experimentálne pristupovať?
Workshopov sa zúčastnilo dovedna približne 50 študentov, ku ktorým sa pripojilo niekoľko hostí z Masarykovej univerzity v Brne.
Text: Lucia Mareková, FF Katedra anglistiky a amerikanistiky
 
Uverejnené: 5. mája 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove