L3-banner-media

Stretnutia s inšpiratívnymi učiteľmi študentov zaujali

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre iniciovala v letnom semestri sériu stretnutí a rozhovorov s inšpiratívnymi učiteľmi z rôznych krajín a kultúrnych prostredí. Diverzita účastníkov, či už v zmysle ich jedinečného osobného príbehu, alebo profesijnej orientácie, mala za cieľ predstaviť študentom UKF, najmä budúcim učiteľom, vzdelávanie v rôznych kontextoch. Stretnutia prebiehali online, hybridnou formou i formou osobnej účasti pedagógov.
Hosťom prvého stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 3. marca, bol Mohamed Karim Dhouib, pôsobiaci na University of Sousse v Tunisku. So študentmi UKF sa podelil o svoje poznatky z oblasti stredovekej anglickej literatúry, so špecializáciou na tvorbu Geoffreyho Chaucera, a hovoril taktiež o praktických aspektoch vysokoškolského vzdelávania a o svojich skúsenostiach z pozície dlhoročného profesora literatúry.
Druhým hosťom bol 17. marca Cosme Zinsou Odjo, z Kathmandu University School of Education v Nepále a University of Abomey-Calavi (UAC) v Benine, Západná Afrika. Študentom priblížil svoje pohľady na vzdelávacie systémy v Nepále a v Benine a so zanietením prednášal i o význame extrakurikulárnych aktivít pre vysokoškolských študentov.
stretnutia s inspirativnymi ucitelmi2
24. marca mali študenti možnosť zoznámiť sa s Rashmi Sharma z Indie, zakladateľkou a výkonnou riaditeľkou Tomorrowsmith Foundation. Rashmi Sharma sa dlhodobo aktívne venuje zlepšeniu vzdelávania budúcich učiteľov v Indii a našim študentom pútavo predstavila svoje skúsenosti v danej oblasti.
7. apríla sa študentom predstavila Fatemeh Khonamri z University of Mazandaran, Babolsar, Irán, ktorá za osobnej účasti prednášala o rozvoji kritického myslenia budúcich učiteľov.
21. apríla bola hostkou série rozhovorov Zuzana Tomas, pôsobiaca na Eastern Michigan University v Spojených Štátoch. Dr. Tomas je pôvodom zo Slovenska a na podujatí hovorila veľmi pútavo o svojej práci vysokoškolského pedagóga a dala budúcim učiteľom cenné rady ako motivovať študentov a vytvoriť im prostredie na učenie, ktoré je bezpečné a zároveň stimulujúce.
Sériu stretnutí v tomto semestri uzatvorilo podujatie s Dilafruz Ochilovou z Karshi State University, Uzbekistan, ktorá študentom priblížila problematiku stredovekého a renesančného divadla.
Sériu stretnutí odborne garantovala doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. Samotná realizácia bola vo významnej miere v rukách študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky FF, ktorí samostatne uvádzali jednotlivých hostí, pripravovali pre nich otázky a taktiež viedli rozhovory.
stretnutia s inspirativnymi ucitelmi
Text a foto: Mária Hricková, FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
 
Uverejnené: 9. mája 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove