L3-banner-media

Sociálna práca v digitálnom svete

Naša spoločnosť sa dôsledkom digitalizácie, globalizácie a v neposlednom rade aj vplyvom pandémie radikálne mení. Sociálna práca je profesia, ktorá musela na tieto zmeny reflektovať a prispôsobovať sa prebiehajúcej transformácii médií a IT technológií. Cieľom sociálnej práce je umožniť spoločnosti, aby sa ľahšia adaptovala na menované výzvy a pomôcť najzraniteľnejším skupinám. Zostáva profesiou rešpektujúcou ľudské práva a snaží sa urobiť svet lepším miestom pre všetky ľudské bytosti. Pri virtuálnom, digitálnom priestore nezabúda na sociálny svet.
Menovaným témam sa od 25. do 29. apríla 2022 v rakúskom meste Sankt Pölten venovali odborníci a odborníčky, spoločne so študentkami a študentmi z celej Európy. Podujatie, ktoré nieslo názov Social Work in a Digital World. Digital Work in a Social World sa uskutočnilo v rámci International University Week (IUW), ktorý každoročne organizujú viaceré univerzity a katedry sociálnej práce združené v organizácii Socnet98, ktorej súčasťou je aj Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre.
IMG 1771  IMG 1824
Týždňové podujatie začalo v pondelok 25. apríla 2022 špičkovými prednáškami:
  • Technical Innovations for me as a disabled Person | Nussbaum Gerhard – Ki-i
  • Child Pornography – a Variant of Cybercrime | Huber Edith – DonauUNI Krems
  • Promoting Health to Millions: how Doctors Without Borders utilizes Social Media to connect with Communities lacking Access to Health Care| André Höschele – Médecins Sans Frontières
Našu univerzitu na podujatí zastupovala doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD., a prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD, ktorý vo štvrtok 28. apríla 2022 v rámci IUW viedol prednášku a workshop na tému Roma Children in the Pandemic.
Spolupráca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied UKF s partnerskými katedrami z celej Európy bude pokračovať aj na jeseň tohto roka. V tom čase plánuje na našej alma mater katedra organizovať stretnutie so zástupcami, zástupkyňami všetkých členských univerzitných pracovísk organizácie Socnet98.
IMG 1799  IMG 1888
Text: prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
Foto: archív autora
 
Uverejnené: 11. mája 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove