L3-banner-media

Matematický prechádzkový apríl na UKF

Matematické prechádzky sa niesli celým mesiacom. Začalo to 6. apríla, kedy sa konala Študentská vedecká konferencia, ktorá je spoločným vedeckým podujatím Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Naša študentka doktorandského štúdia Silvia Haringová sa v sekcii Odborná didaktika II. umiestnila na 1. mieste s prácou: Význam zaradenia matematických prechádzok do vyučovania.
Doktorandky Katedry matematiky FPVaI UKF v Nitre Veronika Bočková a Silvia Haringová 8. apríla navštívili ZŠ Mostnú v Nových Zámkoch, kde spolu s pani učiteľkou Elenou Závodskou pripravili pre žiakov piateho ročníka matematickú prechádzku. V máji bude na tejto základnej škole uskutočnená otvorená hodina pre učiteľov matematiky, počas ktorej budú všetci žiaci piateho ročníka prechádzku realizovať.
02
Dňa 12. apríla sa Silvia Haringová a Janka Medová vybrali do Nemšovej, kde pani učiteľkám prvého a druhého stupňa urobili školenie o tvorbe a realizácii prechádzok.
Na Fakulte prírodných vied a informatiky sa 14. apríla uskutočnil seminár k matematickým prechádzkam pre učiteľov základných, stredných a vysokých škôl. Na školenie sa prihlásilo 30 učiteľov. V prvom bloku sa učitelia dozvedeli základné informácie o prechádzkach a nachvíľu sa z nich opäť stali žiaci, keď sa priamo zúčastnili matematickej prechádzky. V druhom bloku sa učitelia naučili prechádzky vytvárať. Zo seminára každý účastník odchádzal s vlastnou vytvorenou úlohou v portáli MathCityMap, ako i aktualizovaným manuálom k tvorbe prechádzok.
V dňoch 21. – 23. apríla sa v Liberci konala konferencia EME 2022 – Nové výzvy ve vzdělávání matematice v primární škole. Na konferencii doktorandky Silvia Haringová a Veronika Bočková odprezentovali príspevok s názvom Matematické prechádzky ako nástroj stimulujúci spoluprácu učiteľov. Taktiež vytvorili pre študentov učiteľstva prechádzku v areáli Technickej univerzity, aby si ju vyskúšali zrealizovať.
Ku koncu mesiaca, 26. apríla, si skupina študentov 1. – 5. ročníka učiteľstva fyziky v kombinácii z Univerzity v Plzni vyskúšala riešenie matematických prechádzok v átriu Fakulty prírodných vied a informatiky a aj na námestí v Nitre.
06
Veríme, že aj nasledujúce mesiace budú priaznivé pre tvorbu a šírenie matematických prechádzok. Už teraz však vieme, že v máji sa chystá tvorba a realizácia prechádzok v meste Bánovce nad Bebravou a vzniknú aj prvé prechádzky na území Poľska. Matematické prechádzky realizujeme s učiteľmi matematiky v rámci projektu KEGA Spolupráca ako prostriedok profesionálneho rozvoja učiteľov matematiky, ktorého zodpovednou riešiteľkou je doc. PaedDr. Janka Medová, PhD., z Katedry matematiky FPVaI UKF v Nitre.
Text a foto: Mgr. Silvia Haringová a PaedDr. Veronika Bočková
 
Uverejnené: 12. mája 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color