L3-banner-media

Naši záchranári prví na medzinárodnej súťaži

V dňoch 25. – 29. mája 2022 sa študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti zúčastnili na medzinárodnej súťaži zdravotníckych záchranných služieb RALLYE REJVÍZ 2022, ktorá sa konala v Českej republike v Koutoch nad Dešnou. Našu univerzitu reprezentovali študenti Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny FSVaZ Martina Šelestiaková, Daniela Špániková a Radovan Haško.
Študent a študentky súťažili v kategórii lekárske fakulty – medici a plnili 11 úloh v dennej aj nočnej etape. Tímy medikov boli v role posádok RLP (rýchla lekárska pomoc) a plnili praktické úlohy z odboru urgentná medicína a medicína katastrof s kompetenciou lekára. Úlohy boli koncipované ako výjazdy ZZS (záchrannej zdravotnej služby).
Študenti mali možnosť vyskúšať si praktické postupy pri poskytovaní prednemocničnej zdravotnej starostlivosti (PNS) a urgentnú nemocničnú neodkladnú starostlivosť. Veľký dôraz bol kladený na vyšetrenie a zaistenie pacienta, základnú a rozšírenú neodkladnú resuscitáciu.
RR 2022 6 zdroj Rally Rejvíz
Pri prvotnom kontakte s pacientom bolo potrebné postupovať podľa odporučeného postupu pri vyšetrení a zaistení urgentných stavov (algoritmus ABCDE/SAPMLE). Pri náhlom zlyhaní jednej zo základných vitálnych funkcií museli študenti začať kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR). Študenti museli riešiť stavy pri závažných traumatických poraneniach u jednotlivca a základné postupy pri hromadnom postihnutí osôb. Zadania úloh boli koncipované ako modelové situácie na podklade skutočných výjazdov zo záchranárskej praxe.
Po splnení všetkých náročných úloh sa naša posádka umiestnila na 1. mieste, za čo im patrí veľká vďaka a uznanie. Srdečne gratulujeme!
RR 2022 2 zdroj Daniela Špániková
A ako vnímala účasť študentov na medzinárodnej súťaži členka víťazného tímu? Toto povedala Martina Šelestiaková, študentka tretieho ročníka urgentnej zdravotnej starostlivosti:
„Pre nás študentov bola súťaž Rallye Rejvíz 2022 nezabudnuteľný zážitok. Okrem modelových situácii si pre nás organizátori pripravili aj workshopy zamerané na zručnosti a vedomosti v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Súčasťou tímu bolo aj Krajské zdravotnícke operačné stredisko, ktoré nám odovzdalo zaujímavé informácie do praxe. Následne sme sa zúčastnili súťaže profesionálnych posádok ako figuranti a mohli sme sledovať, ako pri daných situáciách postupovali záchranári a lekári z praxe. Účasť na tejto súťaži nám dala veľa vedomostí a zručností. Bola to pre nás skvelá príprava na prichádzajúce štátnice a do praxe aj do nových zamestnaní. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať firme RZP, a. s., Trenčín, v ktorej sme všetci členovia praxovali a od ktorých vzišiel prvotný podnet k účasti na súťaži. Taktiež sa chceme poďakovať učiteľom z katedry, ktorí sa nám 3 roky venovali a pripravili nás nielen na súťaž, ale aj kariérne uplatnenie sa v klinickej praxi“.
Text: PhDr. Monika Mankovecká, PhD., FSVaZ Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny
Foto: archív Daniely Špánikovej, RPZ, a. s., Trenčín, Rally Rejvíz
 
Uverejnené: 1. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove