L3-banner-media

UKF zlepšuje digitálne zručnosti seniorov

Univerzita tretieho veku (U3V) pri UKF sa stala súčasťou projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov, ktorý zastrešuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a jeho cieľom je vyškoliť seniorov v digitálnych zručnostiach, aby dokázali samostatne pracovať s digitálnym zariadením a vedeli sa bezpečne pohybovať v online prostredí. Keďže si seniori na Slovensku často nemôžu dovoliť počítač a mnohí z nich nedisponujú ani základnými digitálnymi zručnosťami, Slovensko sa v tejto oblasti zaraďuje do podpriemeru v rámci EÚ.
Práve rozvoj digitálnych zručností a poskytnutie tabletov môže zvýšiť motiváciu využívania elektronických služieb štátu a tiež zapojenie seniorov do digitálnych aktivít, či už ide o kontakt s blízkymi, vyhľadávanie informácií alebo úkony súvisiace so zdravotnou starostlivosťou.
seniori digital web
Výučba v rámci projektu je určená pre ľudí vo veku 65+ a zabezpečuje ju u nás Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF. Cieľovú skupinu z hľadiska úrovne digitálnych zručností pre účely pilotnej fázy je možné rozdeliť do dvoch skupín podľa úrovne ich digitálnych zručností, a to na začiatočníkov a pokročilých. Školenia trvajú 5 týždňov a realizujú sa primárne prezenčne.
Spracovala: Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Foto: Mgr. Miroslav Šebo, PhD., PF – Katedra techniky a informačných technológií a MIRRI SR
 
Uverejnené: 8. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color