L3-banner-media

O cudzích jazykoch na Univerzite v Évore

V rámci projektu APVV-17-0071 Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku boli 15. – 20. mája realizované pozvané prednášky so sériou interaktívnych workshopov pre učiteľov na Univerzite v Évore (University of Évora) v Portugalsku a zároveň bola s touto univerzitou nadviazaná nová spolupráca.
Prof. Gadušová a prof. Stranovská (zodpovedná riešiteľka) prezentovali výsledky predmetného projektu, predstavili Intervenčný program čítania s porozumením pre anglický a nemecký jazyk. S portugalskými kolegami si vymenili skúsenosti z oblasti výučby cudzích jazykov, najmä čo sa týka rozvíjania zručnosti čítania s porozumením.
06 
Zúčastnené strany diskutovali o možnostiach aplikácie intervenčného programu na školách. Na stretnutiach s kolegami z Fakulty sociálnych vied, kde sídli aj Katedra moderných jazykov, mali viacero rokovaní a predstavili niekoľko modulov intervenčného programu pre materinské a cudzie jazyky, ktoré boli vypracované v rámci riešenia projektu. Kolegov oboznámili aj s procesom tvorby a prediktormi čítania s porozumením, na ktorých je program postavený. Podelili sa tiež so skúsenosťami z aplikácie jednotlivých modulov.
Súčasťou pracovného pobytu na Univerzite v Évore boli nielen workshopy pre vysokoškolských učiteľov, ale aj workshopy pre učiteľov z praxe (v rámci ich ďalšieho vzdelávania). Workshopy boli realizované prezenčnou a online formou (online prenos bol nielen v rámci Portugalska, ale aj Brazílie).
S kolegami v Évore boli prerokované aj možnosti ďalšej medziuniverzitnej spolupráce (Évora – Nitra), najmä v oblasti riešenia spoločných projektov.
Text: prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., FF – Katedra germanistiky
 
Uverejnené: 9. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color