L3-banner-media

S anglickou poéziou k osobnostnému rastu

V dňoch 8. – 10. júna sa na Strednej odbornej škole technickej, Obchodnej akadémii a Strednej zdravotníckej škole v Rožňave uskutočnila séria šiestich workshopov, ktorých cieľom bolo priblížiť poéziu v anglickom jazyku študentom stredných škôl. Workshopy v rámci projektu KEGA 009UKF-4/2022 Poézia ako lingua franca – efektívne prístupy k vyučovaniu poézie ako prostriedku osobného rastu v kontexte medzinárodnej kultúrnej komunikácie viedla doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF.
foto1  Foto2
Napriek tomu, že poézia spravidla patrí k marginalizovaným žánrom a oslovuje úzky okruh čitateľov, študenti si veľmi dobre poradili s jazykom poézie, ale aj s obrazmi a posolstvami, ktoré v básňach možno objaviť. Počas workshopov analyzovali básne, ktorých tematika je blízka dnešným mladým ľuďom, a spoločne sa zamýšľali nad významom priateľstva (Sara Holbrook: Walking on the Boundaries of Change), nad identitou a vzťahom k miestam, kde žijeme (Jackie Kay: In My Country), či nad šťastím (William Stafford: Why I Am Happy a Stephen Dunn: Happiness).
foto3  foto4
Text: Mária Hricková, FF Katedra anglistiky a amerikanistiky
Foto: Mgr. Lucia Fafráková Stredná zdravotnícka škola, Rožňava
 
Uverejnené: 16. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color