L3-banner-media

Frankofónne tvorivé dielne v Nitrianskej galérii

Francúzska sekcia Katedry romanistiky FF UKF realizovala 15. júna 2022 Frankofónne tvorivé dielne. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Dní s románskym jazykom pre organizovanú skupinu nitrianskych gymnazistov zo Spojenej školy Slančíkovej 2. Jeho cieľom bolo zvýšiť atraktivitu francúzskeho jazyka u študentov stredných škôl a taktiež predostrieť možnosť zážitkového učenia sa cudzieho jazyka.
Tvorivé dielne na tému Každodennosť pripravili a viedli Mgr. Linda Adlerová a Mgr. Paula Píšová z Katedry romanistiky FF UKF spolu s výtvarnou pedagogičkou Mgr. Elenou Tarábkovou z Nitrianskej galérie. V priestoroch expozície bol pre žiakov pripravený bohatý program, počas ktorého žiaci diskutovali vo francúzskom jazyku o aktuálne vystavených dielach spojených s motívom každodennosti a každodenných aktivít.
03  11
Žiaci sa hravou formou zoznámili s dielami vybraných slovenských maliarov a v priestoroch výtvarného ateliéru Nitrianskej galérie si vyskúšali rôzne netradičné výtvarné techniky (koláž, kresba, maľba, sprejovanie). Výstupom ich tvorivej činnosti boli dve skupinové výtvarné diela: prvým je spojenie puzzle obrazu a príbehu súvisiaceho s ním, druhým je sprejom zhotovený symbol dňa, ktorý reprezentoval jeden konkrétny predmet každodennej potreby.
Celé podujatie bolo pripravené v spolupráci s O. z. Romanistica Nitriensia, Nitrianskou galériou a s finančnou podporou mesta Nitra.
Text: Paula Píšová a Linda Adlerová
Foto: Paula Píšová, Linda Adlerová, Elena Tarábková
 
Uverejnené: 20. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color