L3-banner-media

Európske dni archeológie 2022 v podaní UKF

Katedra archeológie FF UKF sa 18. – 20. júna 2022 aktívne zúčastnila medzinárodnej akcie pod názvom Európske dni archeológie, ktorej cieľom je prezentovať archeologické náleziská a popularizovať archeológiu ako vedný odbor. Katedra archeológie v rámci tohto podujatia pripravila viacero zaujímavých podujatí.
Prvým z nich bola komentovaná prehliadka a prednáška na hrade Hrušov v podaní Mgr. S. Blahovej, doktorandky Katedry archeológie FF UKF. Návštevníci si mohli pozrieť archeologické nálezy z hradu, ako aj zachovanú architektúru hradu a súčasne sa dozvedieť o každodennom živote na hrade Hrušov na vystavených posteroch.
2 Hrušov každodenný život na hrade 
Ďalší deň bol venovaný detským záujemcom o archeológiu v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Mgr. K. Šimunková, PhD., prostredníctvom zaujímavého workshopu priblížila deťom prácu s kosťami zvierat z praveku a zo stredoveku, teda prácu archeozoológa. Deti sa učili poznávať kostrový materiál, určovali zvieracie druhy, spôsob ich zahynutia, stopy po chorobách a i.
Archeologické pexeso alebo ako dostať deti do múzea bola ďalšia akcia v rámci cyklu našich podujatí v réžii doc. Zuzana Borzovej, PhD. Populárna a všetkým známa interaktívna hra nenápadnou formou informovala o rôznych archeologických náleziskách a nálezoch nielen z Nitry a okolia, ale z celého Slovenska. Vystavené exponáty si deti mohli nielen pozrieť, ale aj chytiť, ako aj vyrobiť repliky niektorých z ich.
7 archeologické pexeso 
O banskom stroji z 18. storočia, nad ktorým žasol celý vtedajší svet a ktorý postavil anglický vynálezca Izák Potter, informoval priamo v teréne Mgr. Matej Styk, PhD. Prostredníctvom komentovanej prehliadky si návštevníci mohli pozrieť odkryté časti, porozprávať sa s archeológmi, ktorí budú skúmať danú lokalitu ďalšie dva týždne v rámci výskumu Katedry archeológie FF UKF pre vedecké a dokumentačné účely.
Veríme, že informáciami a zážitkami nabitý program upútal každého účastníka našich podujatí.
Text a foto: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD., FF – Katedra archeológie
 
Uverejnené: 21. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color