L3-banner-media

Prezidentka vymenovala do funkcie rektora UKF

Voľby na funkčné obdobie 2022 – 2026, vyhlásené Akademickým senátom UKF, sa konali 21. marca 2022. Zvíťazil v nich doterajší rektor Libor Vozár, ktorého spolu s rektorkami Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Akadémie Policajného zboru v Bratislave a s rektorom Žilinskej univerzity v Žiline 23. júna 2022 v Prezidentskom paláci do funkcie vymenovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.
Rektor UKF, prof. Libor Vozár, tak 3. júla 2022 začne nové funkčné obdobie rektora. Na našej univerzite okrem najvyššej pozície pôsobil aj ako predseda Akademického senátu, prorektor pre rozvoj univerzity či dekan Fakulty prírodných vied. Na celoštátnej úrovni pôsobil vo funkcii predsedu Rady vysokých škôl, predsedu Agentúry na podporu výskumu a vývoja a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie.
vymenovanie rektora  vymenovanie rektora2 
Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom príhovore počas menovania rektorov upozornila na problém kvality vysokého školstva. „Diskusiu o kvalite vysokého školstva ešte vždy podmieňuje nutnosť riešiť ten najbytostnejší problém – ich finančné zabezpečenie. Na zásadnejšiu nápravu Slovensko nevyužilo časy relatívnej prosperity a bezpečia. Dnes prežívame obdobie, kedy našu ekonomiku nemilosrdne zasiahli dva roky pandémie a v súčasnosti zasa vojenská agresia Ruska proti Ukrajine. Do centra pozornosti sa dostávajú naliehavé otázky súvisiace s cenami energií, potravín, či dostupnosťou bývania.“
Hlava štátu však vyzdvihla aj fakt, že financie nie sú jediným problémom, prečo mnoho mladých Slovákov odchádza študovať do zahraničia, a že mnohé faktory je možné ovplyvniť. „Dôležitá je aj atmosféra v spoločnosti i na školách, férovosť a dodržiavanie pravidiel – teda aj potieranie praktík, ktoré pred verejnosťou znižujú vážnosť akademického prostredia. Povedané jazykom matematiky, finančné zabezpečenie je nutnou, nie však postačujúcou podmienkou pre skvalitňovanie škôl. Je tu množstvo faktorov, ktoré – na rozdiel od financií – dokážete ovplyvniť oveľa aktívnejšie a priamejšie.“
vymenovanie rektorov
Spracovala: Tímea Kamenická, R Kancelária rektora
Foto: UNIZA
 
Uverejnené: 24. júna 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove