L3-banner-media

O spojení síl pedagogiky a lingvistiky

Na pôde Pedagogickej fakulty UKF sa 21. – 22. júna 2022 uskutočnila medzinárodná konferencia On Pedagogy and Linguistics Joining Forces v hybridnej forme, ktorú organizovala Katedra anglického jazyka a kultúry PF v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Educational Role of Language na čele s jej zakladateľom Michalom Daszkiewiczom, PhD., z Univerzity v Gdańsku.
Prezenční účastníci zo 7 krajín a online hostia z ďalších 6 krajín si navzájom predstavili svoje expertízy, projekty a výskumy, ktorých spoločným menovateľom je jazyk, či už vo vyučovaní, psychológii, literatúre, sociológii alebo v iných oblastiach. Samotná téma naznačuje prepojenie jazykového a pedagogického vzdelávania a počas tohto podujatia sa vytvoril priestor na vytvorenie nových kontaktov, zosieťovanie odborníkov v prísľube nových projektov a spolupráce.
ERL opening  ERL participants
Okrem oficiálnej časti bola konferencia obohatená aj o spoločenský večer, kde sa prostredníctvom hudobného predstavenia našej talentovanej študentky PF UKF Boglárky Csámpai a ochutnávky slovenských tradičných jedál hosťom priblížila aj naša národná kultúrna jedinečnosť. Stretnutie odborníkov sa ukončilo prehliadkou Nitrianskeho hradu a Diecéznej knižnice, ktorej návštevu nám sprostredkovala Nitrianska organizácia cestovného ruchu a venovala účastníkom aj upomienkové predmety. Ďakovné emaily od účastníkov presvedčili organizačný tím konferencie, že energia, ktorú tomuto podujatiu venovali, bola investovaná správne.
ERLA raut  ERL Picture with online participants
Text a foto: za organizačný tím konferencie: doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD., PF – Katedra anglického jazyka a kultúry
 
Uverejnené: 1. júla 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove