L3-banner-media

Matematici pripravili letnú školu

Katedra matematiky FPVaI Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s nitrianskou pobočkou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov zorganizovala s podporou Európskej spoločnosti pre výskum v teórii vyučovania matematiky (ERME – European Society for Research in Mathematics Education) letnú školu pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov s názvom Intenzívne školenie v oblasti kvalitatívneho výskumu a výskumných metód vo vyučovaní matematiky 2022 (Intensive training school in qualitative research design and research methods in mathematics education 2022).
Organizácia letnej školy dostala finančnú pomoc v rámci podpory vznikajúcich komunít výskumníkov v oblasti teórie vyučovania matematiky vo východnej Európe už v roku 2019. Časť nákladov letnej školy realizovanej v roku 2022 bola hradená z projektov 006UKF-2-1/2021 Podpora internacionalizácie na UKF v Nitre, KEGA 015UKF-4/2021 Spolupráca ako prostriedok profesionálneho rastu učiteľov matematiky a 2020-1-DE03-KA201-077363 Computational Thinking Learning Environment for Teachers in Europe.
Letná škola sa mala pôvodne uskutočniť v dňoch 25. – 27. marca 2020. Vzhľadom na globálnu pandemickú situáciu sa presunula do on-line priestoru v dňoch 22. – 26. marca 2021. V dňoch 29. júna – 1. júla 2022 sa uskutočnila aj prezenčne v priestoroch Katedry matematiky FPVaI UKF v Nitre a v Sieni Konštantína Filozofa.
003 1DX 8688
Pozvanie na letnú školu prijalo 8 prednášajúcich (Ronnie Karsenty z Izraela, Jose Diego-Mantecon zo Španielska, Jarmila Novotná z Českej republiky, Zsolt Lavicza z Rakúska, Edyta Nowinska z Nemecka, Miroslawa Sajka z Poľska, Ingrid Semanišinová a Veronika Hubeňáková zo Slovenska), ktorí pre účastníkov pripravili prednášky a workshopy o svojich skúsenostiach s využitím kvalitatívnych metód vo výskume v teórii vyučovania matematiky. Niektorí z účastníkov prezentovali aj svoj výskum a dostali od medzinárodných expertov hodnotnú spätnú väzbu. Vedecký program letnej školy bol doplnený o komentovanú prehliadku nitrianskeho hradu vo štvrtok a návštevu múzea v Oponiciach v piatok popoludní.
Na jarnú školu sme dostali viac ako 50 prihlášok, z ktorých bolo vybraných 20 účastníkov zo 7 krajín sveta (Slovensko, Česká Republika, Maďarsko, Rakúsko, Dánsko, USA, Izrael). Uprednostnení boli účastníci z cieľových krajín finančnej podpory (Slovensko a Maďarsko). Ostatných uchádzačov sme vybrali na základe motivačných listov.
Účastníci i prednášajúci na letnej škole vysoko hodnotili úroveň prednášok a pracovných dielní, rovnako ako prácu organizačného výboru v zložení: doc. PaedDr. Janka Medová, PhD. (predseda), RNDr. Kitti Páleníková, PhD., PaedDr. Veronika Bočková, PhD., Mgr. Martin Cápay, PhD., a Mgr. Silvia Haringová. Poďakovanie patrí aj doc. Mgr. Martinovi Drlíkovi, PhD., za vytvorenie a správu LMS kurzu pre účastníkov podujatia.
Text: Janka Medová, FPVaI – Katedra matematiky
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 6. júla 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove