L3-banner-media

Súťaž ŠOKR upozornila na dôležité sociálne témy

Ako každoročne, aj tentokrát zorganizovala Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre študentskú súťaž ŠOKR (Študentský okulár kreatívnej reklamy), ktorej cieľom je cibriť schopnosti študentov naprieč celým procesom tvorby komunikačnej kampane a najmä poskytnúť im priestor na získanie spätných väzieb od ľudí z marketingovej praxe.
Celkovo sa tento rok zapojilo 22 študentských projektov, ktoré vznikli na predmetoch guerilla marketing (odborná gescia: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., a Mgr. Jozef Peniak, PhD.) a na hodinách teórie propagácie a persuázie (odborná gescia: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., a Mgr. Veronika Szabóová, PhD.) – orientované boli na sociálne témy, s dôrazom na kritické myslenie. Päťčlenná porota v zložení profesor Štefan Gero (vysokoškolský pedagóg a výtvarník), docentka Jitka Vysekalová (čestná prezidentka Českej marketingovej společnosti), Táňa Leporis (idea maker marketingovej agentúry Effectix), Lukáš Lukonič (creative director v agentúre Respect APP) a Peter Cyprich (managing director Nadácie LUX) si prezrela všetky case study videá a rozhodla sa udeliť shortlist 13 kampaniam (sociálna komunikačná kampaň: 7, sociálna guerilla: 6), ktorých autori v deň konania súťaže predstúpili pred porotu a diskutovali.
Víťaz v kategórii Najlepšia sociálna komunikačná kampaň = ROVNAKO.hra
Cieľom hry ROVNAKO je búranie stereotypov v oblasti rodovej rovnosti medzi mužmi a ženami, s heslom „Pozri sa na mužov a ženy ROVNAKO”, čím chceli autorky Bc. Zuzana Drdajová a Bc. Miriam Štrpková podporiť kritické myslenie, ako aj komunikáciu medzi ľuďmi diskusiou, ktorá sa vďaka tejto hre rodí. Nápad vytvorenia diskusnej hry vznikol aj vďaka tomu, že študentky chceli spraviť niečo úplne iné, než čo býva zvykom, a teda nechceli gro svojho projektu postaviť len na Instagrame. Tento kanál použili na propagáciu hry, a tiež ako edukatívnu platformu, nakoľko tvorili posty o správnej argumentácii, ktorej sa študentky venovali aj vo svojom minuloročnom projekte @mysli_a_komentuj. Tento koncept pochválila aj samotná porota, ktorá vyzdvihla efektívne a správne vyvážené prepojenie online a offline komunikácie, ako aj nespochybniteľnú nadprácu a zanietenosť. Autorky reflektovali dobrú vzájomnú spoluprácu v celom procese tvorby.
IG POST 2 
Grafika propagačných postov na IG @rovnako.hra. Zdroj: súkromný archív autoriek
Celú hru študentky vizuálne atraktívne a prehľadne spracovali do 22 strán ako PDF dokument, ktorý si možno stiahnuť zadarmo na tomto odkaze. K 5. júlu 2022 si odkaz na hru otvorilo už 125 ľudí.
Víťaz v kategórii Najlepšia sociálna guerilla kampaň = Bez priechodu ani krok
Cieľom projektu Bez priechodu ani krok bolo prekvapivým spôsobom upriamiť pozornosť na problém prechádzania ľudí cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, čím v konečnom dôsledku ohrozujú seba, ale aj iných účastníkov cestnej premávky. Dôležitým aspektom je aj ochrana života občanov a prevencia kriminality, ale aj upriamenie pozornosti mesta na možnosti lepšieho zabezpečenia viditeľnosti priechodu pre chodcov, ktorý autorky docielili pomocou aktívneho zapojenia účastníkov prostredníctvom podpísania petície. K tejto tematike doviedli študentky desivé štatistiky – podľa nich až 400 dopravných nehôd ročne zavinia práve chodci a za posledné štyri roky takto prišlo o život až 56 z nich.
Bez priechodu ani krok 1 
Vizuál s výzvou umiestnený na drevenom kríži. Zdroj: súkromný archív autoriek
Guerilla kampaň v réžii piatich autoriek (Bc. Lucia Barcziová, Bc. Katarína Sára Plachá, Bc. Martina Farkašová, Bc. Michaela Pavelková a Bc. Adriana Vrabcová) spočívala v umiestnení dreveného kríža ako pomníka, aký sa dáva na miesta nehôd s tragickým koncom. Pomník bol nadizajnovaný s kvetmi a sviečkami, aby pripomínal reálne pietne miesto. Autorky k nemu nainštalovali aj zvukovú výstrahu, ktorá bola spustená vždy, ak niekto prešiel cez vozovku mimo priechodu pre chodcov. To ľudí vystrašilo a upriamilo ich pozornosť na pomník a na ňom pripevnený informačný leták s petíciou. Počas 4 hodín trvania kampane sa až 156 ľudí pristavilo pri nainštalovanom pomníku a z toho 62 ľudí zmenilo svoje správanie a využili priechod pre chodcov, čo značí zmenu správania u 40 % zapojených. Študentkám sa podarilo vyzbierať 60 podpisov od ľudí, ktorí chcú aktívnu zmenu aj zo strany mesta Nitra.
Súťaž bola organizovaná s podporou projektov APVV-18-0257, Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov a KEGA 041UKF-4/2021 Digitálni influenceri – edukačné roviny rozvoja kritického myslenia a angažovanosti generácie Z.
Text: Mgr. Veronika Szabóová, PhD., a študentky Bc. Zuzana Drdajová, Bc. Miriam Štrpková, Bc. Martina Farkašová, Bc. Adriana Vrabcová
 
Uverejnené: 8. júla 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove