L3-banner-media

Cez spoločné príbehy k inklúzii

V holandskom meste Den Haag sa v júni 2022 uskutočnilo stretnutie štyroch partnerských inštitúcií – The Haagse Hogeschool, Holandsko; International Institute of Social Studies, Holandsko; Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, na ktorom si jednotliví účastníci z týchto inštitúcií vymieňali skúsenosti do aplikácie inkluzívnych princípov v rámci vysokoškolského vzdelávania.
logo projektu
Prostredníctvom medzinárodného projektu Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education a metódy rozprávania príbehov bolo motívom zlepšiť vnímanie inklúzie vo vysokoškolskom prostredí. Projekt kladie dôraz na zapojenie a profesionálny rozvoj študentov, zamestnancov a vyučujúcich v rámci vysokoškolského sektora.
Text: PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD., a PaedDr. Simona Borisová, PhD., PF – Katedra pedagogiky
Project reg. no. 2021-1-CZ01-KA220-HED-000031180“
 
Uverejnené: 14. júla 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove