L3-banner-media

Zmluva s Európskym inštitútom kultúrnych ciest

Jednou z priorít Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je internacionalizácia a zapájanie sa do medzinárodných akademických štruktúr. Dňa 21. júla 2022 bola medzi univerzitou a Európskym inštitútom kultúrnych ciest v Luxemburgu podpísaná Všeobecná rámcová dohoda o spolupráci. Univerzita Konštantína Filozofa je jedinou slovenskou univerzitou, ktorá prešla schvaľovacím procesom a stala sa tak súčasťou univerzitnej siete inštitútu, ktorej členmi sú napríklad Univerzita v Barcelone, Univerzita v Birminghame alebo Univerzita Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Univerzitná sieť sa zameriava na podporu akademického výskumu kultúrnych trás a súvisiacej problematiky. Predstavuje tiež platformu na výmenu a mobilitu študentov i pracovníkov. V schvaľovacom procese boli hodnotené aktivity Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie a Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF, Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI a Katedry cestovného ruchu FSŠ. Dôležité bolo aj členstvo univerzity v združení Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda.
Viac informácií:
Text: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., FF – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
 
Uverejnené: 1. augusta 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove