L3-banner-media

Archeologický výskum Oponického hradu

Na národnej kultúrnej pamiatke Oponický hrad v okrese Topoľčany prebieha od 25. júna 2022 už v poradí šiesta sezóna archeologického výskumu. Jeho iniciátorom je občianske združenie Apponiana a realizátorom Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením doc. Mgr. Dominika Repku, PhD. Výskumu sa v rámci povinnej terénnej praxe aktívne zúčastňujú aj študenti z Katedry archeológie FF UKF.
Obr. 1  Obr. 2
Počas tejto výskumnej sezóny sme sa zamerali na doskúmanie severovýchodného úseku obvodovej hradby horného hradu a pod ním sa nachádzajúci priestor parkanového múru/juhozápadnej steny neskororenesančného paláca. V danom priestore sa nám podarilo objaviť dverný otvor aj s náznakom klenby a dobre zachovanou tehlovou podlahou.
Obr. 3  Obr. 4
Nevyhnutnou súčasťou práce nás archeológov by mala byť aj prezentácia výsledkov našej práce širokej verejnosti. Z tohto dôvodu sa po ukončení úspešnej výstavy v Ponitrianskom múzeu v Nitre presunula časť archeologických nálezov nájdených na Oponickom hrade do priestorov Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre (ul. Fraňa Mojtu 18). Od 19. júla do 30. septembra 2022 majú návštevníci knižnice v rámci výstavy s názvom Archeologický výskum a obnova Oponického hradu možnosť vzhliadnuť výber nálezov dokumentujúcich život na hrade. Nálezy sú doplnené postermi so základnými informáciami o výskume, nálezoch a obnove hradu. Partnermi výstavy sú Katedra archeológie FF UKF (doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.), občianske združenie Apponiana (PhDr. Ing. Peter Sater, PhD. et PhD.) a Ponitrianske múzeum v Nitre.
Obr. 5  Obr. 6  Obr. 7
V septembri tohto roku je v rámci výstavy a Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) plánovaná aj prednáška doc. Mgr. Dominika Repku, PhD., na tému archeologického výskumu Oponického hradu. O konkrétnom termíne jej konania budeme vopred informovať. Tešíme sa na vašu účasť.
Text a foto: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD., FF – Katedra archeológie
Plagát: Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
 
Uverejnené: 4. augusta 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove