L3-banner-media

Zabráňme kolapsu VŠ na Slovensku!

Vysoké školy plnia celé spektrum poslaní a úloh. Vysokoškolský sektor je rozhodujúci pre hospodársky rozvoj a kľúčový pre budovanie znalostnej spoločnosti. Neexistuje ekonomická oblasť, v ktorej by vysoké školy prostredníctvom výskumu a vývoja nemali významnú úlohu. Vysokoškolské vzdelávanie slúži tak pre verejné, ako aj súkromné účely. Podporuje spoločnosť, ktorá je prosperujúcejšia, bohatšia a vitálnejšia.
Vysoké školy sú na pokraji kolapsu. V ostatných rokoch už nie je možné hovoriť o ich rozvoji, no dnes ani o ich dôstojnom prežití, či prežití vôbec. Vzhľadom na predchádzajúce škrty v rozpočte verejných vysokých škôl v rokoch 2021, 2022 a plánovaný pokles v roku 2023 v úhrne o 72 mil. eur nie je možné zabezpečiť základný chod verejných vysokých škôl.
Dôrazne preto vyzývame vládu SR, aby
  1. zvrátila negatívny vývoj financovania vysokých škôl. Žiadame, aby sa financovanie dostalo minimálne na úroveň roka 2020.
  2. sektoru vysokých škôl kompenzovala výpadky spôsobené bezprecedentnou energetickou krízou.
  3. dofinancovala výpadky v národných a európskych projektoch tak, ako v okolitých krajinách.
Ak nedôjde k naplneniu týchto požiadaviek, vysoké školy od 17. novembra 2022 zatvoria svoje brány a prestanú plniť svoje poslanie.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color