L3-banner-media

Letná škola zameraná na inklúziu

V holandskom meste Den Haag sa uskutočnila Summer school pre študentov štyroch partnerských inštitúcií – The Hague Hogeschool, Holandsko; International Institute of Social Studies, Holandsko; Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, na ktorej si jednotliví účastníci z týchto inštitúcií vymieňali rôzne pohľady a skúsenosti o aplikácii inkluzívnych princípov v rámci vysokoškolského vzdelávania a spoločnosti.
Haag3  Haag5
O bohatý a inklúziou naplnený program sa starali holandskí partneri, ktorých cieľom bolo nastaviť pohľad na inklúziu ako takú prostredníctvom stretnutí s ľuďmi s rôznymi osudmi. Okrem iného sme navštívili aj zaujímavé a netradičné miesta v Amsterdame a Rotterdame.
Prostredníctvom medzinárodného projektu Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education a metódy storytellingu bolo motívom zlepšiť vnímanie inklúzie (nielen) vo vysokoškolskom prostredí. Projekt kladie dôraz na zapojenie a profesionálny rozvoj študentov, zamestnancov a vyučujúcich v rámci vysokoškolského sektora. Viac informácií nájdete na webovom sídle projektu.
Haag  Haag2  Haag4
Text: PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD., PF – Katedra pedagogiky
Foto: autorka a zúčastnené študentky
Project reg. no. 2021-1-CZ01-KA220-HED-000031180
 
Uverejnené: 18. septembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove