L3-banner-media

Tretia misia univerzít – ako ju napĺňa FSVaZ

Tretia misia univerzít na Slovensku je zvyčajne označovaná ako prehlbovanie vzťahov s verejnosťou a spoločenského vplyvu vzdelávacích inštitúcií. Sú to aktivity, ktoré buď organizujeme pre verejnosť alebo sme súčasťou podujatí organizovaných komunitou, mestom, obcou. Takouto akciou bol aj 3. septembra organizovaný Čabský kotlík 2022 – tretí ročník súťaže vo varení gulášu v obci Čab.
Nakoľko išlo o akciu, ktorá súvisí s výživou, naša kolegyňa PhDr. Lubka Poledníková. PhD., ako odborníčka na výživu bola členkou poroty, ktorá nemala ľahkú úlohu vybrať z 24 súťažných tímov tie najlepšie. Pani doktorka je skúsená hodnotiteľka zo ŠVOČ, a tak svoju úlohu zvládla veľmi dobre. V porote bolo vidieť že si jej členovia rozumeli a súťažiacich nielen hodnotili podľa zvolených kritérií, ale im aj čo-to poradili.
Ďalšie zástupkyne z našej katedry boli zdravotnícko-pedagogická hliadk. Nielen poskytovali prvú pomoc, zväčša pri rezných poraneniach, ale aj učili záujemcov poskytovať prvú pomoc. Bola to dobrá príležitosť, aby si verejnosť, obyvatelia obce, súťažiaci aj návštevníci zo širokého okolia, ktorých bolo kolo 1000, vyskúšali tie najdôležitejšie úkony prvej pomoci na figurínach, ako resuscitácia dospelého a dieťaťa (dojčaťa aj staršieho dieťaťa), úkony pri cudzom telese v dýchacích cestách.
cab
Najväčší záujem však bol o tréning práce s prístrojom AED – prenosným automatickým defibrilátorom, moderným zdravotníckym prístrojom určeným aj pre laickú verejnosť. Prístroj je možné nájsť v nákupných centrách, staniciach a veľkým snom a výzvou nielen záchranárov je, aby boli takéto prístroje aj v obciach a mestách.
Ak sme v situácii, kedy poskytujeme reálne prvú pomoc svojmu blízkemu, je dobré ak máme úkony precvičené na figurínach a o prístroji, ktorý nám vie pomôcť pri resuscitácii, to platí dvojnásobne. Ľudia sa často boja prístroj použiť práve preto, lebo nemajú „zážitok“ z tréningu, Ten im sprostredkovali študentky ošetrovateľstva Ninka Hrúziková a Ľubka Grigová spolu s PhDr. Miroslavou Líškovou, PhD.
V mene vedenia obce sa chcem aj touto cestou poďakovať vedúcej Katedry ošetrovateľstva FSVaZ, doc. PhDr. Andrei Solgajovej, PhD., vedúcej Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny FSVaZ, Bc., PhDr. Monike Mankoveckej, PhD., kolegyni Bc., PhDr. Dane Brázdilovej, PhD., za pomoc pri zabezpečení pomôcok, kolegyni PhDr. Lubke Poledníkovej PhD., a študentkám za odovzdanie svojej múdrosti a skúsenosti návštevníkom podujatia.
Podujatie bolo verejnosťou hodnotené kladne, o čom svedčia aj príspevky na sociálnych sieťach, a my sa tešíme na plnenie tretej misie univerzity aj pri ďalších aktivitách.
Text: PhDr. Miroslava Líšková, PhD., odborná asistentka Katedry ošetrovateľstva FSVaZ, zástupkyňa starostu obce Čab
Foto: študenti Katedry ošetrovateľstva FSVaZ a PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., Katedra ošetrovateľstva FSVaZ
 
Uverejnené: 21. septembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color