L3-banner-media

Medzinárodné sympózium na katedre ošetrovateľstva

V dňoch 8.9. – 9.9. 2022 sa na pôde FSVaZ UKF v Nitre uskutočnilo významné medzinárodné sympózium s názvom „Ošetrovateľstvo v 21. storočí v procese zmien“. Organizátorom 14-teho ročníka vedeckého podujatia bola Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre. Slávnostne podujatie otvorila doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre, v zastúpení prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. rektora UKF v Nitre, ktorý zároveň prevzal záštitu nad vedeckým podujatím. Významnými hosťami podujatia boli zástupcovia partnerských univerzít – Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, Univerzity v Debrecene a Univerzity v Rzeszowe.
Vedecké podujatie napĺňa parametre udržateľnosti medzinárodnej spolupráce v zdravotníckych odboroch, v ktorých je stále o čom diskutovať – tak ako o tom napovedal aj názov a obsah programu sympózia. Na vedeckom podujatí sa zúčastnilo približne 100 účastníkov, ktorí mali možnosť podeliť sa o skúsenosti a trendy v praxi, ako aj o potreby postcovidovskej výzvy pre vzdelávanie sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov. Vedecké podujatie naplnilo očakávania a podporilo odhodlanie pokračovať v tejto zmysluplnej tradícii už o rok na Univerzite v Rzeszowe.
   Sympózium 1  Sympózium 2
Za organizovanie sympózia a vytvorenie priaznivej pracovnej a priateľskej klímy vyslovujeme poďakovanie celému organizačnému tímu a kolektívu Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, kolegyniam z Ekonomického oddelenia, ďalším kolegom a kolegyniam FSVaZ UKF v Nitre, a za spoluprácu ďakujeme aj ďalším pracoviskám univerzity, Katedre translatológie FF UKF v Nitre, Katedre hudby PF UKF v Nitre a Oddeleniu médií UKF v Nitre.
Text: doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., Katedra ošetrovateľstva FSVaZ
Foto:  Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 22. septembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color