L3-banner-media

Žiacka vedecká ekologická konferencia

Pri príležitosti Dňa Zeme sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre realizuje po prvýkrát pilotný projekt Žiackej vedeckej ekologickej konferencie. Bude sa konať dňa 22.4.2015 so začiatkom o 9:00 v priestoroch Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Konferencia je výsledkom dlhoročnej spolupráce Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre so školami v oblasti environmentálnej výchovy.
Žiaci majú jedinečnú možnosť napísať a publikovať svoj prvý vedecký článok, ktorý odprezentujú na konferencii. Mladí vedci si mohli vybrať jednu z týchto oblastí: Monitoring životného prostredia, Ochrana životného prostredia, Príroda rukami žiaka, Návrhy v prospech životného prostredia, Ochrana zdravia a zdravý životný štýl.
Tento pilotný projekt je súčasťou popularizácie vedy, prostredníctvom ktorej sa univerzita snaží vtiahnuť deti do tajomstiev prírodných vied a vzbudiť v nich záujem o ich štúdium. Deti majú tak okrem toho príležitosť zažiť skutočnú atmosféru vedeckej konferencie na univerzite, vyskúšať si život vedca, naučiť sa veľa zaujímavostí, spoznať nových ľudí a hlavne zažiť niečo, čo iní žiaci len tak ľahko nezažijú.
Žiacka vedecká ekologická konferencie je nový spôsob, ktorým chce univerzita začať tradíciu oslavy Dňa zeme.
Žiackej vedeckej ekologickej konferencie sa zúčastní 140 mladých vedcov z 15 základných škôl v rámci západoslovenského kraja a 46 žiackych vedeckých tímov bude prezentovať svoje vedecké články pred komisiami.
Kontakt na ŽIVEKO: Mgr. Martin Zemko, Katedra ekológie a environmentalistiky, e-mail: .

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo