L3-banner-media

Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady UKF

Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady UKF navrhnutých ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a volených Akademickým senátom UKF sa uskutočnilo 8. novembra 2022 o 13.00 v prednáškovej miestnosti P-6 v hlavnej budove UKF na Tr. A. Hlinku 1 v Nitre. Verejného vypočutia, ktoré je zákonným predpokladom pre vymenovanie kandidáta za člena správnej rady, sa zúčastnili piati kandidáti:
Kandidáti navrhnutí do Správnej rady UKF ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR:
  • doc. MVDr. Ivan Holko, PhD.
  • doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Kandidáti zvolení Akademickým senátom UKF:
  • Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.
  • Mgr. Dana Peškovičová, PhD.
  • doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. (nominant študentskej časti AS)
1DX 1773
Verejné vypočutie otvorila a moderovala predsedníčka Akademického senátu UKF, doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD. Jednotliví kandidáti sa predstavili, priblížili svoju doterajšiu spoluprácu s univerzitou a uviedli svoju motiváciu či postoje v rámci prípadného pôsobenia v správnej rade. Následne sa uskutočnila diskusia.
Verejné vypočutie sa vysielalo naživo. Záznam si môžete pozrieť prostredníctvom platformy youtube.
Termín verejného vypočutia šiesteho kandidáta, navrhnutého ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, MUDr. Kamila Kolejáka, PhD., MSc., ktorý sa z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť, zverejníme čoskoro.
Foto: Lubo Balko
 
Uverejnené: 8. novembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color