L3-banner-media

Zaujímavé výstavy v Galérii Univerzum

V Galérii Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa 10. novembra 2022 uskutočnila vernisáž dvoch výstav organizovaných v rámci 21. ročníka Študentských dní nitrianskych univerzít.
Výstavu s názvom Slová – rozšírenie tvorí expozícia diel poľskej umelkyne dr hab. Iwony Bugajskej-Bigos, prof. ANS, ktorá pedagogicky pôsobí ako profesorka a vedúca Katedry výtvarnej výchovy na Fakulte sociálnych vied a umenia Štátnej univerzity aplikovaných vied v Nowom Saczi v Poľsku (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu). Venuje sa prevažne maľbe, textilnému umeniu a smaltu.
Iwona Bugajska-Bigos vo svojej tvorbe rozvíja tému Slová dlhodobo a počas uplynulých rokov preskúmala formálny, obsahový aj významový potenciál danej témy rozmanitými spôsobmi, uplatňujúc rôzne umelecké stratégie, materiály a techniky. Jej diela nám ukazujú dôležitosť komunikácie a významných posolstiev ukrytých v slovách, ale zároveň aj to, že niekedy aj bez slov a súvislých viet je možné porozumieť podstate a významu odkazu, a to vďaka intenzite tónu a sile výrazu.
1 vernisáž
Vo viacerých dielach identifikujeme autorkin zámer zaoberať sa univerzálnymi otázkami ľudstva, ktoré rezonujú v našom každodennom bytí. Odkrýva pritom aj svoje hodnotové preferencie, vieru v dobro a lásku, presvedčenie o pozitívnej sile harmonických medziľudských vzťahov. Významným aspektom tvorby umelkyne je aj hra a experimentovanie s výrazovými prostriedkami, využívajúc silu línie, tvaru a farby, rytmické opakovanie prvkov, svetlo a kontrast. Cyklus Slová sa rozvíja spolu s novými profesionálnymi aj osobnými životnými skúsenosťami autorky, ktorá sa zaoberá arteterapiou, oblasťou, v ktorej má výtvarná tvorba nezastupiteľnú funkciu.
Výstava s názvom Môj únik predstavuje tvorbu mladej poľskej autorky Nadie Bigos, študentky druhého ročníka digitálneho dizajnu na Pedagogickej univerzite v Krakove. Zaujíma sa o nové médiá, dizajn postáv, tvorbu komiksov a animáciu. V Nitre sa prezentuje digitálnymi dielami, ktoré prezentujú jej autorské postavy a fotokoláže. Nadia Bigos pracuje v rôznych digitálnych médiách a dlhodobo hľadá vlastné výtvarné vyjadrovacie prostriedky založené na nových technológiách. Jej diela charakterizuje hravosť, experimentovanie, dynamické a farebne sýte kompozície, svieži kolorit a atribúty sveta mladej generácie.
8 vernisáž
Obe výstavy, ktorých kurátorkou je doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., sú v galérii prístupné do 22. novembra 2022.
Text: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., PF – Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
Foto: Mgr. Branislav Ziman (1 – 15), doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. (16 – 26)
 
Uverejnené: 21. novembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color