L3-banner-media

UKF na veľtrhu Gaudeamus v Nitre

Na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne K sa od 14. do 16. novembra 2022 konali Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni Nitra 2022. Na veľtrhu sa podľa jeho organizátora – spoločnosti MP-Soft, a. s. – predstavilo 23 univerzít a vysokých škôl, ktoré zastupovalo 144 fakúlt. Okrem univerzít zo Slovenska a Česka bolo prostredníctvom poradenského centra UniLink na podujatí zastúpených aj 62 vzdelávacích inštitúcií z Veľkej Británie, Írska, Nemecka a Dubaja.
Medzi univerzitami, samozrejme, nechýbala ani Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojom stánku jej zástupcovia početných záujemcov informovali o podmienkach a konkrétnej ponuke štúdia na UKF v Nitre, o možnostiach ubytovania i študentského vyžitia. Podrobnosti o univerzite a štúdiu na nej sa uchádzači dozvedeli aj z ponúkaných propagačno-informačných materiálov.
gaudeamus nitra  gaudeamus nitra 2
O veľtrh prejavili študenti veľký záujem. Podľa organizátora – spoločnosti MP-Soft, a. s. – si počas trojdňového podujatia mohli vypočuť spolu 40 prednášok o štúdiu. Celková návštevnosť Gaudeamus prednáškových a konzultačných dní Nitra 2022 bola 4 293 študentov a pedagógov, pričom návštevnosť bola o 1 595 osôb vyššia v porovnaní s rokom 2021.
K návšteve podujatia sa zaregistrovalo 4 139 študentov a 126 pedagógov. 2 960 študentov kompletne vyplnilo registračný dotazník. Návštevníkom bol k dispozícii aj Test študijných typov – pozvánka na tento test bola zaslaná všetkým registrovaným študentom. Výsledkom Testu študijných typov bolo zaradenie študenta do jedného z piatich študijných typov (ekonomický, technický, humanitný, prírodovedný, umelecký). Test študijných typov si pred návštevou podujatia urobilo 1 866 študentov (45 % registrovaných).
Výsledky testu ukázali, že najviac študentov bolo humanitného typu – 23,3 %, prírodovedný typ vyšiel u 22,7 % študentov, ekonomický 20,8 %, umelecký 19,8 % a najmenej bolo študentov technického typu – 13,4 %.
gaudeamus nitra 3  gaudeamus nitra 5
Text: MP-Soft
Foto: Mgr. Diana Kanásová, R – Kancelária prorektorov
 
Uverejnené: 23. novembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color