L3-banner-media

Interdisciplinárne dialógy v rozšírenom vydaní

V týchto dňoch vychádza reprezentačný zborník vybraných odborných textov z medzinárodného cyklu prednášok Interdisciplinárne dialógy Filozofickej fakulty UKF v Nitre (2009 – 2020; 2. výrazne rozšírené vydanie, 495 strán), ktorého editormi sú prof. Július Fujak a doc. Martin Štúr.
interdisciplinarne dialogy  interdisciplinarne dialogy2
Nájdete v ňom texty v širokom diapazóne humanitných a spoločenských vied od takých významných osobností, ako prof. Eero Tarasti, prof. Miroslav Marcelli, prof. Pavel Kalina, prof. Bohumil Fořt, prof. Ladislav Franek, prof. Andrej Červeňák, prof. Peter Chrastina, prof. Valér Mikula, doc. Jozef Cseres, doc. Marek Hrubec, doc. Tomáš Hoskovec, doc. Jaroslav Šrank, doc. Pavol Sucharek, doc. Andrea Javorská, dr. Branislav Hudec, dr. Peter Salner,, dr. Michal Macháček a dr. Jan Kavan.
interdisciplinarne dialogy3  interdisciplinarne dialogy4
Táto rozsiahla publikácia uzrela svetlo sveta aj v súvislosti s blížiacim sa 30. výročím vzniku FF UKF v Nitre. Obsahuje preto príhovory jej dekana, prof. Martina Hetényiho, a dlhoročného bývalého dekana, prof. Bernarda Garaja, ktorý pred viac ako desiatimi rokmi zastrešil toto dôležité podujatie na celofakultnej úrovni. Zborník obsahuje o. i. kompletný súpis všetkých prednášok cyklu Interdisiciplinárne dialógy od roku 2009 a dokumentačnú obrazovú prílohu, ktorá prináša zábery aj z prednášok iných popredných odborníkov zo Slovenska i zahraničia.
interdisciplinarne dialogy5  interdisciplinarne dialogy6
Text a foto: ÚMKTE FF UKF v Nitre
 
Uverejnené: 24. novembra 2022

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color