L3-banner-media

Vianoce sa nekonajú!

Akademický spevácky zbor PF UKF v Nitre v rámci svojich tradičných predvianočných koncertov uviedol slovenskú premiéru detského vianočného muzikálu Vianoce sa nekonajú! od nemeckého skladateľa Petra Schindlera v réžii Mgr. art. Zuzany Hubinskej, PhD. Hudobného naštudovania a dirigentskej taktovky sa ujal Mgr. art. Marek Štrbák, PhD., ArtD.
PF_ASZ-2.jpg
Prvé predstavenie sa konalo 5. 12. 2022 v Multifunkčnej miestnosti Pavilónu hudby UKF, nasledujúce dve 6. 12. v nitrianskej Synagóge a posledné 7. 12. opäť v Pavilóne hudby. Druhé a štvrté vystúpenie boli určené žiakom prvého stupňa zo Základnej školy kráľa Svätopluka a z Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského.

PF_ASZ-1.jpg
Nomen est omen – premiéra muzikálu bola pôvodne plánovaná na december 2020, avšak celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 zhatila plány realizátorov a spôsobila, že vianočné koncerty sa dva roky naozaj – a žiaľ – nekonali. S o to väčšou chuťou a motiváciou pristúpili všetci zúčastnení k naštudovaniu tohto originálneho diela. Muzikál plný humoru i skrytých vážnejších tém nabáda detských i dospelých diváka zamyslieť sa nad pravým zmyslom vianočných sviatkov.
Študenti Katedry hudby a zároveň členovia Akademického speváckeho zboru PF UKF v Nitre sa veľmi úspešne zhostili rôznorodých, no rovnako dôležitých úloh – hereckého stvárnenia jednotlivých postáv, inštrumentálnej hry, vokálnej interpretácie v zbore, zvukovej réžie, výroby rekvizít i kostýmov a tiež prípravy scény. Muzikál doslova očaril všetkých detských i dospelých divákov a po každom uvedení si vyslúžil burácajúce standing ovation.
Všetkým študentom, pedagógom i viacerým dobrodincom ďakujeme za enormné úsilie, bez ktorého by realizácia predstavení nebola možná. Pevne veríme, že aj v budúcnosti sa nám podarí takýmto spôsobom obohacovať kultúrny život celého regiónu a šíriť dobré meno našej alma mater.
 
Text a foto: Mgr. art. Marek Štrbák, PhD., ArtD., PF  Katedra hudby PF UKF
 
Uverejnené: 13. januára 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color