L3-banner-media

Pozývame na Deň otvorených dverí 2023

Súčasťou rozhodovania sa, kam na vysokú školu a čo študovať, je aj získanie informácií o študijnom programe, študentskom živote a priestore, v ktorom sa vzdelávanie uskutočňuje. Pozývame vás preto 16. februára 2023 od 9.00 do 13.00 na pôdu našej alma mater, aby ste sa zoznámili s našou ponukou štúdia a študijnými podmienkami.
Prečo študovať na UKF sa dozviete aj zo slov a videí našich študentov či absolventov. Lepšiu predstavu však získate z osobných stretnutí a rozhovorov počas Dňa otvorených dverí UKF.
V rámci programu sa môžete tešiť na:
  • prezentácie študijných programov na jednotlivých fakultách,
  • prezentácie jednotlivých katedier a pracovísk univerzity pedagógmi a študentmi,
  • prehliadky výučbových priestorov, laboratórií, dielní, telocviční, spojené s praktickými ukážkami vzdelávacích aktivít,
  • zaujímavé workshopy a aktivity prezentujúce študijné programy,
  • a mnoho iných zaujímavých aktivít.
Pozrite si kompletný program DOD alebo si vyberte podľa jednotlivých fakúlt:
 
FPVaI foto web   FSVaZ foto   FSŠ foto
Filozofická fakulta foto   Pedagogická fakulta foto
 
Uverejnené: 30. januára 2023
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color