L3-banner-media

Digitálne zručnosti seniorov

Na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa 18. januára 2023 uskutočnilo stretnutie so zástupcami OECD a MIRRI SR k projektu 22SK04 – Enhancing the Digital Skills of Seniors in the Slovak Republic – OECD, realizovaného v spolupráci OECD a Európskou komisiou. Cieľom projektu je podporiť Slovensko v jeho úsilí realizovať reformy, ktoré by mohli podporiť investíciu č. 7 „Digit@lni seniori", implementovanú prostredníctvom Plánu odolnosti a obnovy, podporiť udržateľnosť a potenciálne rozšíriť rozsah a vplyv investície na digitálne vzdelávanie seniorov na Slovensku.
Keďže naša univerzita participovala prostredníctvom Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty na pilotnej fáze projektu „Organizácia školení digitálnych zručností seniorov a odovzdávanie technických zariadení – komponent 17 – Digitálne Slovensko, Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov – Plán obnovy a odolnosti SR", tím odborníkov z OECD navštívil našu univerzitu za účelom viesť rozhovory a fokusové skupiny a stretnúť sa so zástupcami U3V pri UKF v Nitre, s pedagógmi vzdelávajúcimi seniorov v predmetnom projekte i samotnými seniormi, absolventmi školení v rámci pilotnej fázy projektu.
 
Text: Mgr. Diana Kanásová, PhD., R – Kancelária prorektorov
Foto: Lubo Balko
 
Uverejnené: 19. januára 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color