L3-banner-media

Cena dekana PF za rok 2021

Dekan a predseda Vedeckej rady PF UKF doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. udelil Cenu dekana za rok 2021 zamestnancom na základe návrhu odbornej komisie na posúdenie návrhov na Cenu dekana PF UKF v Nitre.
V kategórii Cena dekana za domáce publikácie (za publikovanie vedeckej monografie vydanej v domácom vydavateľstve: Positive Emotions in Teaching Foreign Language Vocabulary. Nitra: UKF, 2021. ISBN 978-80-558-1729-3) bola udelená Cena rektora Mgr. Jane Kamenickej, PhD. (Katedra anglického jazyka a kultúry PF UKF) a prof. PaedDr. Zdene Kráľovej, PhD. (Katedra anglického jazyka a kultúry PF UKF).
PF_CD.jpg
Publikácia sa zaoberá výučbou anglického jazyka s využitím poznatkov pozitívnej psychológie a neurovedy, čo je v oblasti výučby a učenia sa cudzích jazykov málo skúmaná oblasť vo svetovom ponímaní a prelomová oblasť v slovenskom prostredí. Prezentuje výskum zameraný na pozitívne emócie implementované do výučby anglického jazyka vo forme emocionálne príznakových stimulov a ich efekt na učenie sa slovnej zásoby. Je to jediný výskum svojho druhu na Slovensku a jeden z mála svojho druhu vo svete. Okrajovo podobnou problematikou sa vo svete zaoberá iba Dr. Kanazawa z Japonska (autor hypotézy „Emotion-Involved Processing Hypothesis“), s ktorým autorka J. Kamenická spolupracovala pri vytvorení „Modelu ovocného stromu“ („Apple Tree Model of Emotion-Involved Processing“), ktorý je v práci prezentovaný.
 
Text: doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD., PF – Katedra anglického jazyka a kultúry
Foto: Mgr. Branislav Ziman, PF – Dekanát

Uverejnené: 23. januára 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color