L3-banner-media

Podpora knižnice

Pracovníci Univerzitnej knižnice UKF v Nitre v roku 2022 vypracovali projekt s názvom „Nákup odbornej literatúry pre Univerzitnú knižnicu UKF v Nitre“ v programe 5.1.4 – akvizícia knižníc. Fond na podporu umenia sa rozhodol podporiť menovaný projekt sumou 2 000 €. Projekt sa realizoval v mesiacoch október – november 2022. Počas uvedeného obdobia Univerzitná knižnica UKF v Nitre z dotácie 2 000 € zakúpila 147 publikácií. Podmienkou FPU pri pridelení dotácie bolo použiť minimálne 20 % z poskytnutej dotácie na nákup publikácií vydaných s podporou FPU. Túto povinnosť si Univerzitná knižnica splnila a za sumu 400 € zakúpila 36 publikácií. Vďaka Fondu na podporu umenia Univerzitná knižnica UKF v Nitre obohatila a skvalitnila knižničný fond novou literatúrou z oblasti spoločenských vied. Publikácie boli umiestnené do Univerzitnej knižnice a jej študovní: Dražovská, Hodžova a Kraskova. Veríme, že nové publikácie prispejú k skvalitneniu a podpore vedeckovýskumného a vzdelávacieho procesu na UKF v Nitre. Publikácie budú k dispozícii hlavne našim študentom, vedeckopedagogickým a výskumným pracovníkom ako aj odbornej verejnosti.
fond na podporu umenia logo
Text a perex foto: Bc. Juraj Šatka, UKF – Univerzitná knižnica
 
Uverejnené: 24. januára 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color