L3-banner-media

Ocenené doktorandky PF

V závere roka 2022 dosiahli študentky Katedry hudby PF UKF v Nitre dva významné medzinárodné úspechy. Zaslúžili sa o ne Mgr. Katrin Sáčková, DiS a Mgr. Ivana Lacková, Dis. art. Katrin Sáčková sa zúčastnila I. ročníka súťaže International Music Competition, ktorú organizovala inštitúcia Association Les Musicales du Centre. Súťaž bola dvojkolová a prebiehala online formou. Študentka v prvom kole interpretovala 5. časť zo Suity a mol od Georga Philippa Telemanna a na základe svojho výkonu bola akceptovaná do druhého kola. V tomto kole súťažila s vybranými časťami zo Suity pre zobcovú flautu a sláčikové nástroje od Gordona Jacoba.
Dňa 15. 12. 2022 boli zverejnené výsledky, pričom Katrin Sáčková získala 3. miesto v kategórii D (dychové nástroje) spomedzi 110 súťažiacich z celého sveta. Tento úspech je o to cennejší, že bola jedinou interpretkou na zobcovej flaute.
Phd 1   
Ivana Lacková sa ako dirigentka detského neprofesionálneho speváckeho zboru Dúha zúčastnila 10. ročníka medzinárodnej súťaže speváckych zborov JSFest Choral Competition vo Fínsku. Táto súťaž prebehla taktiež formou online.
Lacková spolu so svojím zborom ako jediným reprezentantom zo Slovenska vybojovala 3. miesto v kategórii A – Detské a mládežnícke spevácke zbory. Jej výkon bol ocenený aj špeciálnou cenou za úspešnú aktivitu a vysokú úroveň schopností v oblasti vedenia speváckeho zboru a jeho prípravy na medzinárodnú súťaž.
PhD3   
Gratulujeme talentovaným doktorandkám k vynikajúcim úspechom a ďakujeme im za skvelú reprezentáciu našej alma mater.
 obrázok.png       PhD2.jpg

 

Text: Mgr. art. Marek Štrbák, PhD., ArtD., PF – Katedra hudby
Foto: PF – Katedra hudby
Foto perexu: www.pixabay.com

 

Uverejnené: 27. januára 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color