L3-banner-media

Projekt TRAIN-e-Hotel

Katedra cestového ruchu FSŠ ako vedúca inštitúcia medzinárodného projektu Erasmus+ Strategic Partnership KA220-HED-000023291 prijala pozvanie v zastúpení Ing. Norberta Betáka, PhD., a PhDr. Viktórie Bízikovej, PhD., MBA na medzinárodné stretnutie, ktoré sa konalo na pôde Turiba University v Rige.
e-Hotel1.jpg
Na projektovom stretnutí boli osobne prítomné delegácie z partnerských inštitúcií, t. j. z Panónskej univerzity v Maďarsku, Sliezskej univerzity v Českej republike, online formou sa zúčastnili kolegovia z Univerzity del Salento z Talianska.
Hlavným programom stretnutia boli prezentácie dosiahnutých čiastkových výsledkov riešeného projektu v oblasti výskumných a vzdelávacích aktivít, na ktorých sa aktívne zúčastňujú aj študenti študijných odborov zainteresovaných inštitúcií. Počas stretnutia v Rige odzneli hodnotné príspevky mapujúce kultúrne špecifiká krajín partnerských inštitúcii ako jedno z východísk pre tvorbu strategických rozhodnutí v medzinárodnom marketingovom prostredí hotela.
Nadväzujúcou témou boli úvodné informácie k tvorbe interaktívnej digitálnej kampane virtuálneho hotela. Ďalším bodom programu bol príspevok k príprave implementácie hotelového informačného systému vrátane aplikácie tzv. PMS (Property Management System) a prezentácia k agende tvorby environmentálnej stratégie hotela v kontexte manažmentu trvalo udržateľnej prevádzky ubytovacieho zariadenia v súlade s platnou legislatívou príslušnej krajiny.
Súčasťou každého bloku boli diskusie, výmena názorov, poznatkov a skúsenosti v rámci riešeného projektu. Projekt TRAIN-e-HOTEL je aktuálne v štádiu riešenia. Možno konštatovať, že priebežne plní svoj účel a prispieva k priblíženiu reálnej praxe hotelového manažmentu študentom, obohacuje ich vedomosti a zručnosti, prehlbuje všeobecné a odborné kompetencie potrebné pre prácu v cestovnom ruchu.
e-hotel2.jpeg
Výrazným zážitkom z našej návštevy v Rige bola aj návšteva s komentovanou prehliadkou Lotyšskej národnej knižnice. Je to verejná inštitúcia, ktorá hrá dôležitú úlohu v rozvoji informačnej spoločnosti v Lotyšsku, podporuje výskum a ďalšie vzdelávanie. Táto výnimočná impozantná stavba nazývaná „Zámok svetla“ na brehu rieky Daugava je zároveň rozhľadňou s výhľadom na historické centrum Rigy patriace medzi svetové kultúrne dedičstvo UNESCO.
 
Text: PhDr. Viktórie Bíziková, PhD., MBA, FSŠ – Katedra cestovného ruchu
Foto: FSŠ – Katedra cestovného ruchu
 
Uverejnené: 1. februára 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color