L3-banner-media

Výstava študentov KVANTUM

Vystavujúci autori Martina Kukučková, Markéta Foltánová, Ladislav Donč, Kristína Krišková, Kristína Marmoľová a Virág Csillagová sú študenti 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Výtvarná edukácia na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF. Na výstave prezentujú svoje diela, na ktorých pracovali v priebehu semestra.
Vystavené inštalácie a objekty vytvorené podľa zadania na predmete Vlákno – línia pod vedením doc. akad. mal. Daniela Szalaia prezentujú vzájomnú kooperáciu kolektívu autorov počas semestra a uvažovanie nad líniou v priestore. Medzi inštaláciami a objektmi paralelne vznikajú vzájomné spojitosti, ktoré možno pozorovať v princípoch a procesoch kumulácie materiálu, prostredníctvom zužitkovania odpadových materiálov, opakovaným využívaním prírodnín či intervenciami tavnou pištoľou. Diela vzájomne komunikujú a vytvárajú spolu komplexný celok.
PF Kvantum text1 3
Maľby vytvorené podľa zadania na predmete Voľná maľba pod vedením Mgr. art. Juraja Tomana, ArtD., pracujú s témou Figúra v prostredí. V námetoch rezonuje zobrazenie prázdnoty, absencie, tajomnosti či beznádeje, čo spoločne vytvára vizuál metafory ľudského konania.
Diptychy fotografií vytvorené na predmete Digitálna fotografia pod vedením Mgr. Bc. Jany Minárikovej, ArtD., vznikali pomocou camery obscury, ktorú si študenti individuálne vyrobili. Digitálne fotografie dopĺňajú prvotné fotografie realizované camerou obscurou a aktivizujú špecifické polohy uvažovania študentov v kontexte realizácie diptychu. Dvojice fotografií, často navonok odlišných, po väčšine komunikujú, v súvislosti so spracovávaným konceptom.
Realizácia jedinečných ilustrácií a plnohodnotný podiel na kompletnom grafickom vizuále obľúbenej detskej knihy alebo poviedky vytvorené podľa zadania na predmete Knižný dizajn, pod vedením Mgr. Ľubomíra Zabadala PhD., dopĺňajú spoločnú študentskú prezentáciu.
PF Kvantum text2
Výstava vznikla z vlastnej iniciatívy študentov a realizovali ju pod odborným dohľadom doc. akad. mal. Daniela Szalaia. Študenti usporiadali vernisáž, na ktorú pozvali aj pedagógov, pod ktorých vedením vystavené diela vznikli. Vyučujúci na vernisáži predstavili početným návštevníkom ciele a výsledky jednotlivých predmetov.
Vernisáž prebehla v sprievode jazzovej hudby, ktorú zahrali študenti Katedry hudby PF UKF – Roman Levčík a Matúš Polťák.
Výstava je verejnosti prístupná do 15. marca 2023.
 
Text: Markéta Foltánová, Martina Kukučková, PF – študentky Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
Foto: Mgr. Bc. Jana Mináriková, ArtD., Markéta Foltánová, Rebeka Csandová, Alexandra Uhrová, PF – Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
 
Uverejnené: 6. marca 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color