L3-banner-media

Katedra matematiky na job shadowingu v Aténach

Na Katedre matematiky National and Kapodastrian University of Athens v gréckych Aténach strávili dve pedagogičky podnetný týždeň. Zúčastňovali sa pracovných aktivít prof. Despiny Potari a Dr. Nikolaosa Metaxasa, hlavne stretnutí ďalšieho vzdelávania učiteľov matematiky metódou lesson study. V lesson study sa cyklicky opakujú štyri kroky: (1) štúdium, (2) plánovanie vyučovacej hodiny, (3) realizácia a pozorovanie vytvorenej hodiny a (4) reflexia na realizáciu. Účastníčky sa počas týždňa v Aténach zapojili do všetkých krokov jedného cyklu so skupinou učiteľov matematiky, ktorí spolupracujú už približne tri mesiace.
Plánované aktivity museli byť upravené vzhľadom na nepokoje zavinené tragickou zrážkou vlakov, ku ktorej došlo tesne pred ich príjazdom.
FPVaI Ateny 1    FPVaI Ateny 2   
Vo štvrtok dopoludnia sa zúčastnili pracovnej porady tímu, ktorý realizuje ďalšie vzdelávanie učiteľov matematiky metódou lesson study, ktorou sa Silvia zaoberá vo svojej dizertačnej práci. Potom v areáli katedry pripravili matematickú prechádzku. Neskôr sa zúčastnili vyučovacej hodiny pre študentov prvého ročníka učiteľstvo matematiky z teórie množín. Popoludní sa zúčastnili plánovania vyučovacej hodiny v rámci lesson study.
Piatkový a sobotný program bol upravený, pretože študenti v rámci protestov úplne zablokovali vstup na univerzitu. Seminár pre doktorandov sa preto konal online formou z obývačky prof. Desipiny Potari. Janka a Silvia prezentovali účastníkom aktivity, ktoré v Nitre realizujú v rámci národných i medzinárodných projektov a ich adaptáciu modelu lesson study. Model bol nimi upravený vzhľadom na národné špecifiká Slovenska a pre prácu so systémom MatCityMap a matematickými prechádzkami. Vzhľadom na počasie a nedostupnosť pracovných priestorov na univerzite sa ďalšie konzultácie k Silviinej dizertačnej práci konali vonku.
V pondelok obe účastníčky job shadowingu strávili v spojenej experimentálnej škole v Pireu, za asistencie a tlmočenia kolegov a študentky aténskej Katedry matematiky. Pozorovali žiakov pri dokazovaní vybraných vlastností trojuholníkov počas vyučovacích hodín naplánovaných na štvrtkovom stretnutí.
V utorok sa zúčastnili reflexie učiteľov na realizovanú vyučovaciu hodinu. Učitelia mali mnoho podnetných postrehov. Obe účastníčky sa aktívne zapojili do diskusie.
FPVaI Ateny 3    FPVaI Ateny 4
Popísaný job shadowing vznikol kombináciou práce vo viacerých projektoch. V rámci projektu KEGA „Spolupráca ako prostriedok profesionálneho rozvoja učiteľov matematiky“ Silvia a Janka realizujú lesson study nielen o matematických prechádzkach a v rámci medzinárodného projektu ICSE Academy vznikla príležitosť svoju prácu konzultovať s poprednou svetovou odborníčkou. Spolupráca nekončí, kolegovia z Atén sa plánujú online formou zúčastniť stretnutí so slovenskými učiteľmi.
 
Text: doc. PaedDr. Janka Medová, PhD., FPVaI – Katedra matematiky
Foto: Mgr. Silvia Haringová, FPVaI – Katedra matematiky
 
Uverejnené: 8. marca 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color