L3-banner-media

Sociálni pracovníci v africkom Sudáne

Na pôde fakulty ich privítal dekan, doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. Hostia predstavili humanitárne projekty, ktoré realizujú v Európe ako aj na africkom kontinente.
FSVaZ mis praca1    FSVaZ mis praca2
Počas prednášky pre študentov Sociálnej práce lekárka, zdravotná sestra, laboratórny pracovník, ergoterapeutka a sociálni pracovníci prezentovali svoje pôsobenie na klinike v Sudáne. Hostia predstavili metódy a formy sociálnej a misijnej práce. Ich prezentácia bola pre študentov podnetná a inšpirujúca. Súčasťou prednášky bola aj ukážka afrického umenia v podobe hudobnej ukážky hry na typickom orientálnom hudobnom nástroji. Zároveň sme na fakulte mali možnosť podporiť činnosť kliniky v Sudáne kúpou afrických korenín a drobných handmade výrobkov.
FSVaZ mis praca3    FSVaZ mis praca4
Organizátorom podujatia za Katedru sociálnej práce a sociálnych vied bola PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., a doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
 
Text: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., FSVaZ – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Foto: Mgr. Jana Krajčovičová, FSVaZ – Dekanát
 
Uverejnené: 9. marca 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color