L3-banner-media

Ocenená docentka Gabriela Jonášková

Oceneným pedagógom a symbolicky aj všetkým učiteľom sa minister Ján Horecký prihovoril slovami: „Učiteľstvo je investícia svojho života do života mnohých. Vyžaduje si holistický prístup, zapojenie mysle a srdca. Osobitne dnes vás spoločnosť, my všetci, veľmi potrebujeme. Vy ste soľou života v školách a školských zariadeniach, vaše dobré a ochotné ruky, mysle a srdcia formujú naše deti a spoločnú budúcnosť.“
Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Ocenenie pedagogickej práce nesúce meno svätého Gorazda je najvyšším prejavom uznania, aké môže pedagógom udeliť minister školstva a traduje sa od roku 1997. Symbolicky je nazvané po prvom známom učencovi v dejinách nášho národa a je uznaním mimoriadneho pedagogického úsilia, talentu, nasadenia či vernosti pedagogickej profesii, ako aj práce v prospech školstva či výchovy.
gorazd jonaskova
Veľkú medailu svätého Gorazda si prevzalo 15 učiteľov a učiteliek. Jednou z nich je doc. Mgr. Gabriela Jonášková, CSc. z Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Ocenenie získala za celoživotnú prácu vysokoškolského pedagóga v oblasti výchovy a vzdelávania v rámci rozvoja školstva a významný podiel pri rozvíjaní priaznivého pracovného prostredia a pracovných podmienok zamestnancov.
 
Text: prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., FF – dekan
Foto: www.minedu.sk, PaedDr. Peter Horváth, FF – Dekanát
 
Uverejnené: 16. marca 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color