L3-banner-media

Zastúpenie UKF v prestížnom The Lancet

Prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD. – zamestnanec Katedry sociálnej práce a sociálnych vied UKF a Mgr. Nikoleta Lakatosová – absolventka študijného programu Aplikovaná sociálna práca ponúkanom Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre boli súčasťou medzinárodného vedeckého tímu pod vedením doktora J. Browna zo špičkovej Gillings School of Public Health, University of North Carolina. Ich štúdia pod názvom: The effects of racism, social exclusion, and discrimination on achieving universal safe water and sanitation in high-income countries bola uverejnená v prestížnom vedeckom časopise the Lancet Global Health.
Cieľom práce odborníkov a odborníčok zo Spojených štátov amerických, Austrálie, Holandska, Anglicka, Kanady a Rakúska bolo upozorniť na fakt, že aj vo vyspelých krajinách žijú na periférii záujmu komunity, ktoré majú sťažený prístup k vodným zdrojom a trpia životom v nehygienickom prostredí. Dôvodom týchto štrukturálnych nerovností sú predovšetkým rasizmus, chudoba, nestabilita bývania, migrácia, klimatické zmeny, nedostatočné finančné krytie a zlé plánovanie. Prehľadová štúdia podčiarkuje potrebu ďalších investícií smerujúcich k zabezpečeniu vodných zdrojov a sanitácie pre všetkých bez rozdielu. Dosiahnutie týchto práv si vyžaduje uplatňovanie systémového prístupu k problémom, kvalitné vedecké dáta, nové prístupy k poskytovaniu komunitných služieb a realizovateľné politiky, ktoré uznávajú zabezpečenie pitnej vody a hygieny ako povinnosť vlád, bez ohľadu na faktory, akými sú rasa, etnická príslušnosť, pohlavie, platobná schopnosť, občianstvo, zdravotné postihnutie, držba pôdy alebo vlastnícke práva. 
 
Text: FSVaZ – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Perex foto: www.thelancet.com
 
Uverejnené: 17. marca 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color