L3-banner-media

Stredoškolská technická olympiáda

Hlavným cieľom Stredoškolskej technickej olympiády, bolo porovnať nadobudnuté vedomosti a zručnosti študentov stredných škôl s technickým zameraním. Študenti mali za úlohu odprezentovať svoju prácu, alebo projekt, ktorý spracovali na strednej škole vo forme ročníkovej práce, stredoškolskej odbornej činnosti, alebo vlastného projektu, ktorý súvisel s témou olympiády. Na olympiádu sa prihlásilo 21 študentov z celého Slovenska, ktorí prezentovali spolu 15 odborných prác v troch sekciách. Prvá sekcia sa zameriavala na elektrotechniku, druhá na služby a tretia na strojárstvo. Na výber najlepších prác alebo projektov dohliadala odborná komisia zložená z pedagógov, doktoranda a študenta magisterského štúdia techniky v nasledovnom zložení: Mgr. Miroslav Šebo, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková a Bc. Benjamín Kovács.
Kvalita prezentovaných prác bola na veľmi vysokej úrovni, preto mala komisia ťažkú úlohu vybrať najlepšie práce z každej sekcie. Nakoniec komisia vyhodnotila za najlepšie tieto práce:
Sekcia: Elektrotechnika
DSC_8939.jpg

  • 1. miesto: Filip Líška s prácou: Elektronický prehadzovač – SPŠE Hálova 16, Bratislava
  • 2. miesto: Daniel Zavarský s prácou: RGB svetelná hlava – SPŠE Hálova 16, Bratislava
  • 3. miesto: Bruno Gieci – Matúš Bátora s prácou: Ekologická učebňa s použitím servera – SOŠ Strojnícka Bánovce nad Bebravou
Sekcia: Služby
DSC 8907
  • 1. miesto: Timea Klopčeková – Šimon Andrejčák s prácou: RFID karty – SPŠE Hálova 16, Bratislava
  • 2. miesto: Klaudia Urbánková s prácou: Produkt 21. storočia a jeho uvedenie na trh – SPŠ Dubnica nad Váhom
  • 3. miesto: Monika Mikušová s prácou: Patentovanie výrobku a tvorba ochrannej známky – SPŠ Dubnica nad Váhom
Sekcia: Strojárstvo
DSC_8916.jpg
  • 1. miesto: Mário Valo – Matej Urban s prácou: Upgrade bicykla – Stredná priemyselná škola technická – Trnava
  • 2. miesto: Ľuboš Koníček s prácou: Ako na 3D tlačiareň – SOŠ Strojnícka Bánovce nad Bebravou
  • 3. miesto: Lukáš Čapla s prácou: Herný volant – Stredná priemyselná škola technická Trnava
DSC 9004
Všetkým výhercom, ale aj zúčastneným v mene Katedry techniky a informačných technológií srdečne gratulujeme. Veľkú vďaku si zaslúžia aj tútori a pedagógovia, ktorí vzdelávali a viedli zúčastnených študentov.
 
Text: Mgr. Miroslav Šebo, PhD., PF – Katedra techniky a informačných technológií
Foto: Bc. Benjamín Kovács
 
Uverejnené: 22. marca 2023
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color