L3-banner-media

Spolupráca s veľvyslankyňou Talianska

Jej Excelencia Catherine Flumiani, v sprievode prorektorky pre medzinárodné vzťahy doc. Martiny Pavlíkovej a kolegov Katedry romanistiky a germanistiky UKF v Nitre (prof. Eva Stranovská, prof. Roman Králik, doc. Natália Rusnáková, Dr. Ervín Weiss) dňa 10. marca 2023 navštívila dve okresné mestá Galantu a Šaľu. Spolu prezentovali perspektívy a význam talianskeho jazyka pre uplatnenie v praxi a predstavili možnosti štúdia románskych jazykov a nemeckého jazyka v kombinácii s inými študijnými odbormi na UKF.
Sala1    Sala2
Jej Excelencia Catherine Flumiani a zástupcovia UKF v Nitre navštívili Gymnázium Janka Matúšku a Gymnázia Z. Kodálya s VJM v Galante a Mestský úrad v Šali, kde sa uskutočnila prezentácia študijných programov pre tretiakov a štvrtákov šalianskych stredných škôl.
Naše poďakovanie patrí nielen Jej Excelencii Catherine Flumiani za dlhodobú významnú spoluprácu a podporu pri nábore študentov a prezentovaní talianskej kultúry ako aj talianskeho jazyka, ale aj primátorom miest a riaditeľom gymnázií a stredných odborných škôl v Galante a Šali za výbornú organizáciu a prípravu podujatí s pani veľvyslankyňou.
Sala3    Sala4
Zaujímavosťou bola aj prítomnosť televízie RTV Krea a ďalších printových médií (Redakcia Galantské noviny – Galántai Újság, Redakcia Új Szó a Slovo Šaľanov), ktoré pripravili reportáže a správy o spoločnej návšteve talianskej veľvyslankyne a našich pracovníkov v Galante a Šali.
Veríme, že prezentácia možností štúdia na UKF zaujala študentov gymnázií a podajú si prihlášku na našu univerzitu.
 
Text: Mgr. Michaela Ivaničová, R – Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Foto: www.sala.sk
 
Uverejnené: 23. marca 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color