L3-banner-media

Svetový deň Downovho syndrómu

Členka OZ Emília Vargová predstavila študentkám, študentom i vyučujúcim ich poslanie a aktivity. Pozvaní rodičia i súrodenci detí s DS im taktiež priblížili život ľudí s DS prostredníctvom fotografií, príbehov, krátkych kazuistík a rozprávania konkrétnych zážitkov detí. Nasledovala diskusia študentov a detí s DS formou priameho kontaktu v menších skupinách.
PF DSw1
Študenti mali od rána možnosť vyfarbiť, na znak porozumenia a podpory, ponožku a pripevniť ju na nástenku. Na informačnej tabuli si zároveň mohli prečítať informácie o histórii Svetového Dňa Downovho syndrómu aj o samotnej diagnóze. Podujatie bolo uskutočnené v rámci projektu Erasmus+ Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education (Project reg. no. 2021-1-CZ01-KA220-HED-000031180).
PF DSw2
Pre študentov predstavovalo stretnutie neoceniteľnú skúsenosť a obohatenie ich doteraz nadobudnutých vedomostí. Všetci zúčastnení prejavovali radosť zo spoločne stráveného času a vyjadrili tiež požiadavku pokračovať v spoločných aktivitách aj v budúcnosti.
 
Text: PaedDr. Jana Balážová, PhD., PaedDr. Barbora Sender, PhD., PaedDr. Vladimíra Polačková, PhD., PF – Katedra pedagogiky
Foto: Emília Vargová, PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD., PF – Katedra pedagogiky
 
Uverejnené: 24. marca 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color