L3-banner-media

Tolkien Reading Day

Keď si Tolkienovi fanúšikovia po celom svete pripomínajú zničenie Veľprsteňa, pád Barad-dûru a oslobodenie národov Stredozeme spod hrozby Sauronovho zla čítaním z Tolkienových diel – ktorý sa tradične koná 25. marca, zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky dve podujatia.
Prvým bolo medzinárodné online akademické kolokvium „Values Tolkien Teaches/Hodnoty, ktorým nás Tolkien učí“, ktoré sa uskutočnilo 23. marca. Podujatie moderovala Mgr. Martina Juričková, PhD., z Katedry anglistiky a amerikanistiky, ktorá zároveň predniesla aj prvú prezentáciu s názvom The Destructive Effects of Greed in The Hobbit, v ktorej sa venovala podobám hriechu chamtivosti v Tolkienovej fantazijnej prvotine. Nezávislý ruský výskumník Constantin Pirozhkov v prezentácii Official and Nonconformist Understanding of the Values Tolkien Teaches in the USSR rozprával o tom, ako boli Tolkienove diela médiami propagované či zneužívané na propagáciu v bývalom Sovietskom zväze. Ďalší nezávislý výskumník, tentokrát z Talianska v prezentácii Troth and Guest-kindlines in Tolkien’s Works, priblížil, akú rolu v Tolkienovej tvorbe zohráva sľub, predovšetkým sľub lásky, a pohostinnosť. V druhom bloku podujatia nám Lukasz Neubauer z poľskej univerzity Politechnika Koszalińska priblížil dve formy hrdinstva v Pánovi Prsteňov (Two Models of Heroism in The Lord of the Rings).
FF TRD 01
Následne nám William Fliss z Marquette University vo Wisconsine, USA, v prezentácii What Values do Tolkien Fans Learn? predstavil svoju prácu tzv. Tolkienovho archivára. Marquette University totiž vlastní druhú najväčšiu zbierku Tolkienových rukopisov na svete (po Bodleian Library v Oxforde) a práve Fliss je človek, ktorý k nej umožňuje prístup vedcom z celého sveta. Okrem toho však vedie projekt zameraný na zozbieranie a archiváciu svedectiev Tolkienových fanúšikov o tom, ako sa k jeho tvorbe dostali a čo pre nich znamená. Vo svojom príspevku nám ďalej vysvetlil, aké hodnoty v Tolkienovej tvorbe jeho fanúšikovia najviac oceňujú podľa toho, ako to vypozoroval z analýzy ich svedectiev. Záverom podujatia bola prezentácia profesora filozofie a tolkienistu Craiga Boyda zo Saint Luis University v Missouri, USA, Avarice and the Genuine Good in The Hobbit, ktorou sa vrátil k téme chamtivosti z prednášky Dr. Juričkovej a doplnil/rozšíril ju o svoje bohaté teoretické znalosti filozofie a teológie.
Druhá aktivita bola určená širokej verejnosti. Išlo o tradičné čítanie z Tolkienových kníh, organizované v spolupráci s knihkupectvom Martinusom v OC PROMENADA, v ktorého priestoroch sa podujatie dňa 24. marca konalo. Témou dňa bol Thorinov výrok: „Keby si viacerí z nás cenili jedlo, veselie a spev nad zlaté poklady, svet by bol šťastnejší.“ Pri čítaní sme sa teda zameriavali na pasáže z Tolkienovho diela (predovšetkým Hobbita a Pána Prsteňov), ktoré poukazujú na nebezpečenstvo, ktoré so sebou prináša chamtivosť – či už po pokladoch, moci alebo magických šperkoch – ale taktiež na čítanie pasáží, ktoré vyzdvihujú schopnosť užívať si život, vychutnávať si, čo prináša, a byť vďační, a tešiť sa z vecí, ktoré už máme – z každodenných maličkostí. Samotné čítanie bolo realizované interaktívnou formou, a teda sa do neho zapájali nielen naši asistujúci študenti, ale aj ostatné publikum. Po čítaní nasledoval kvíz, ktorého víťazi získali nákupné poukazy, ktoré do súťaže venovalo kníhkupectvo Martinus.
FF TRD 02
Vzhľadom na to, že podujatie sa natiahlo až takmer na dve hodiny a jeho účastníci sa nielen pobavili na vybraných ukážkach a vlastnom prednese, ale sa aj naučili zopár zaujímavých informácií z Tolkienovho života, dúfame, že sme tým v Nitre založili novú tradíciu (popravde, chceli sme ju založiť už v roku 2019, keď sa konal nultý ročník podujatia vtedy ešte v OC Centro, no našu snahu prekazila pandemická situácia) a zídeme sa tam takto znovu aj v nasledujúcich rokoch.
Obe podujatia boli organizované ako súčasť projektov KEGA 009UKF-4/2022 – „Poetry as lingua franca – effective approaches to teaching poetry as a vehicle for personal growth within the context of international cross-cultural communication“ a UGA „Zobrazenie cností a nerestí vo fantasy literatúre“.
 
Text a foto: Mgr. Martina Juričková, PhD., FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
 
Uverejnené: 27. marca 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color