L3-banner-media

EDUCA XVIII 2023

Konferencie s témou „Diverzita ako impulz pre pedagogické vedy“ sa zúčastnili študenti a vedecko-výskumní pracovníci zo Slovenska, Česka, Poľska a Turecka, ktorí svojou účasťou kvalitatívne obohatili poslanie a vedecký charakter konferencie. V rámci konferencie bolo odprezentovaných 27 príspevkov, ktoré podporili myšlienku diverzity v rôznych oblastiach edukácie a v rôznych sférach spoločenského povedomia.
PF EDUCA23 01
Naše poďakovanie patrí vzácnym hosťom, ako aj súčasným zamestnancom katedry a vedeckým garantom, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa panelovej diskusie o doktorandskom štúdiu. Sme vďační za sprostredkovanie ich skúseností, ktoré boli zaujímavé a prínosné pre účastníkov konferencie.
PF EDUCA23 02
Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník, ktorý poskytne všetky odborné a vedecké poznatky, ktoré konferencia EDUCA XVIII so sebou priniesla.
Paralelne prebiehajúcou súčasťou vedeckej konferencie doktorandov bola Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť, ktorej záujem neutíchol ani tohto roku a aktívne sa zapojilo 7 študentiek rozličných študijných programov.
PF EDUCA23 03
Srdečne ďakujeme za podporu Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre.
Tešíme sa na ďalšie podujatia a spoločné stretnutia.
Organizačný výbor doktorandskej konferencie EDUCA XVIII
 
Text: Mgr. Libuša Gužíková, PhDr. Andrea Kováčová
Foto: Mgr. Libuša Gužíková, PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., PF – Katedra pedagogiky
 
Uverejnené: 17. mája 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color