L3-banner-media

Vyznamenanie prof. Jána Zozuľaka

Počas slávnostnej ceremónie pán veľvyslanec Athanasios Ioannou odovzdal vysoké štátne vyznamenanie Grand Commander of Order of the Phoenix (gr. Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος), ktorý udelila prezidentka Helénskej republiky Katerina Sakellaropoulou prof. ThDr. Jánovi Zozuľakovi, PhD., z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a doc. Mgr. Jane Gruskovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave za ich mimoriadne a významné zásluhy za šírenie gréckeho jazyka a rozvoja v oblasti gréckej kultúry.
FF statne vyznamenanie2
Rád Fénixa bol založený v roku 1926 a je udeľovaný gréckym občanom a cudzím štátnym príslušníkom za mimoriadne úspechy vo verejnom živote a posilňovanie medzinárodného postavenia Grécka. Medzi nositeľmi rádu sa nachádza viacero osobností verejného, vedeckého i umeleckého života. Medzi najvýznamnejšie patria britská kráľovná Alžbeta II. a jej manžel princ Philip, vojvoda z Edinburghu, svetovo uznávaná francúzska filologička Jacqueline Worms de Romilly alebo Odysseas Elytis, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru.
FF statne vyznamenanie3    FF statne vyznamenanie4
Predmetné vyznamenanie je aj ocenením širokých aktivít prof. Zozuľaka na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, pričom zaväzuje k hľadaniu možností na nové formy budúcej spolupráce v slovensko-gréckych vzťahoch.
Ocenenému srdečne blahoželáme.
 
Text a foto: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., FF – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
 
Uverejnené: 19. mája 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color