L3-banner-media

Rektor vymenoval nového dekana FSVaZ

Na základe rozhodnutia výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre rektor univerzity prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., vymenoval na tento post prof. PhDr. Tomáša Sollára, PhD. Menovací dekrét mu odovzdal v pondelok 22. mája a zároveň mu poprial veľa úspechov.
dekanFSVaZ web
Pre prof. Tomáša Sollára, doterajšieho prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť FSVaZ UKF, začína od 1. júna 2023 prvé volebné obdobie na poste dekana FSVaZ. Čo chce riešiť ako prioritné?
„Aktuálne teraz pred letom je to jednoznačne ukončenie procesu akreditácie, keďže nás čaká návšteva Akreditačnej agentúry. Neskôr sú to procesy, ktoré sa vlastne nastavili nanovo a čakajú nás smerom k periodickému hodnoteniu – to je oblasť, ktorá sa týka aj vzdelávania, aj vedy. Zatiaľ evidujeme pomerne dobrý záujem študentov o štúdium na našej fakulte, v podstate vo všetkých odboroch robíme výber, čo nepovažujem za úplne samozrejmé, ale je to, prirodzene, aj záväzok. Naše odbory majú celospoločenský presah, takže systém potrebuje našich absolventov,“ zdôraznil nový dekan FSVaZ prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
 
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
 
Uverejnené: 22. mája 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color