L3-banner-media

Technická olympiáda na PF

17. mája 2023 sa na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre uskutočnilo Celoštátne kolo Technickej olympiády, ktoré organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Slovenská komisia Technickej olympiády. Nad súťažou prevzal garanciu dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. Súťaže sa zúčastnili dvojice žiakov, ktorí zvíťazili v krajských kolách kategórie A (žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ). Po teoretickej časti, ktorá pozostávala z vedomostného testu, nasledovala praktická časť, kde mali žiaci zhotoviť z pripraveného materiálu pohyblivú naklonenú rovinu ovládanú pomocou drôtenej kľuky. Po zhotovení sa musel plynule meniť náklon roviny a tým aj pohyb skúšobného autíčka z jednej strany na druhú.
PF Tolympiada 08
Víťazmi celoštátneho kola sa stali žiaci Matúš Tencer a Adam Zumerling zo Základnej školy sv. Alžbety v Novej Bani. Víťazi boli odmenení veľmi peknými a hodnotnými cenami, ktoré do súťaže venovala nezisková organizácie EducTech. Rovnako ďalšími cenami podporil súťaž aj NIVAM.
Pracovníci Katedry techniky a informačných technológií sú dlhoročnými členmi Slovenskej komisie Technickej olympiády a aktívne sa podieľajú na organizácii už 13. ročníka súťaže.
 
Text: doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., predseda Slovenskej komisie Technickej olympiády
Foto: Mgr. Miroslav Šebo, PhD., PF – Katedra techniky a informačných technológií
 
Uverejnené: 26. mája 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color