L3-banner-media

Stretnutie ekonómov v Nitre

Hlavnou témou stretnutia organizovaného v spolupráci Zrduženia maďarských ekonómov na Slovensku a Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. mája 2023 bola "Úloha samospráv v udržateľnom rozvoji cestovného ruchu".
Táto téma je pre ekonómov a odborníkov v oblasti cestovného ruchu mimoriadne dôležitá vzhľadom na rastúci globálny dopyt po udržateľnosti a kľúčovú úlohu samospráv v cestovnom ruchu.
FSS ekonom01 w
Miesto konania stretnutia, Katedra cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, poskytlo odborníkom ideálne prostredie na prehĺbenie vedomostí a výmenu skúseností. Účastníci zastupovali širokú škálu odborníkov z akademickej obce ako aj z oblasti cestovného ruchu, financií, hospodárskej politiky, manažmentu a prieskumu trhu. Benefitom stretnutia bolo, že sa spojili odlišné perspektívy a všestranné odborné znalosti.

Pre účastníkov bolo podujatie príležitosťou na nadviazanie profesionálnych kontaktov a konzultácie s odborníkmi z iných oblastí, čo im umožnilo získať nové perspektívy a prístupy.
 
Text: Mgr. Viktória Gergelyová, PhD., FSŠ – prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj, Ing. Norbert Beták, PhD.. FSŠ – Katedra cestovného ruchu
Foto: Illia Myraievskyi
 
Uverejnené: 1. júna 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color